gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Yaws Eradication – cel na końcu zasięgu cd

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Postęp w kierunku eliminacji transmisji może być monitorowany za pomocą serologicznych badań pod kątem utajonych odchyleń u dzieci.4. Wreszcie, podobnie jak w przypadku programów masowego podawania leków do kontrolowania i eliminowania innych chorób zakaźnych, niezbędne będzie utrzymanie wysokiego poziomu uczestnictwa społeczności w leczeniu i monitorowaniu. Pobór azytromycyny przez 80% lub więcej kwalifikujących się uczestników społeczności, jak Mitj. i in. raport w Papui Nowej Gwinei, przy stałym ukierunkowanym leczeniu społecznym będzie miało kluczowe znaczenie, jeśli ostatecznie zostaną zakończone lokalne eliminacje, a ostatecznie globalna erupcja zboczy.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z Centrum Globalnego Zdrowia i Chorób, Case Western Reserve University, Cleveland.

Materiał uzupełniający
Referencje (4)
1. Mitja O, Asiedu K, Mabey D. Yaws. Lancet 2013; 381: 763-773
Crossref Web of Science Medline
2. Eliminacja odchyleń – strategia Morgesa. Wkly Epidemiol Rec 2012; 87: 189-194
Medline
3. Mitja O, Hays R, Ipai A, i in. Arytromycyna w dawce pojedynczej w porównaniu z benzynową penicyliną benzylową do leczenia odchyleń u dzieci w Papui Nowej Gwinei: otwarte, randomizowane badanie z mniejszą dokładnością. Lancet 2012; 379: 342-347
Crossref Web of Science Medline
4. Marks M, Goncalves A, Vahi V, i in. Ocena szybkiego testu diagnostycznego pod kątem infekcji odchodów w środowisku nadzoru społeczności. PLoS Negl Trop Dis 2014; 8: e3156-e3156
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
[hasła pokrewne: tarcza międzykręgowa, przychodnia medicus, lek od alergii bez recepty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: lek od alergii bez recepty przychodnia medicus tarcza międzykręgowa