gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Yaws Eradication – cel na końcu zasięgu ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wysiłek promowany przez WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych dla dzieci w latach 1952-1964 w celu wyeliminowania odchyleń w 46 krajach poprzez masowe leczenie wstrzykiwaną penicyliną o długotrwałym działaniu nie udał się, głównie z powodu braku skupienia się na leczeniu dzieci z ukrytymi wahaniami (chociaż liczba aktywnych przypadków odchyleń na świecie zmniejszyła się o około 95%). Artykuł Mitj. i jego współpracowników w tym wydaniu czasopisma (strony 703-710) dostarcza mocnych dowodów empirycznych, że strategia Morgesa powinna doprowadzić do eliminacji odchyleń, jeśli zostanie ona wdrożona i utrzymana wystarczająco długo. W sumie 83% z 16092 mieszkańców wsi na wyspie Lihir, Papua Nowa Gwinea, zostało poddanych masowemu leczeniu składającemu się z pojedynczej dawki azytromycyny i było monitorowane przez rok pod kątem aktywnych zakaźnych odchyleń i klinicznie cichych utajonych odchyleń u dzieci (jak ustalono przez seropozytywność w testach szybkiego reaginowania w osoczu [RPR]). Częstość występowania aktywnych odchodów w społeczności zmniejszyła się z 2,4% przed leczeniem do 0,3% rocznie po leczeniu. Uśpione wahania z seroreaktywnością o wysokim mianie (RPR, .1: 16) obserwowano u 18,9% z 874 dzieci w wieku od 6 do 15 lat na podstawie badań przed leczeniem oraz u 7,3% z 796 dzieci poddawanych testom rok po leczeniu. Zmniejszenie częstości występowania u dzieci w wieku od roku do 5 lat z wysokimi mianami utajonych odchyleń było jeszcze bardziej dramatyczne. Analizy molekularne w celu wykrycia T. pallidum pertenue i DNA Haemophilus ducreyi wykazały, że oba organizmy powodowały wrzody skórne. Odsetek owrzodzeń zawierających DNA gatunku T. pallidum, ale nie DNA H. ducreyi, zmniejszył się po leczeniu. Nie było dowodów na pojawienie się genetycznych markerów oporności na makrolidy u gatunków T. pallidum po podaniu azytromycyny. Reasumując, odkrycia te wskazują, że korzyści masowego leczenia azytromycyną w celu wyeliminowania odchyleń znacznie przewyższają ryzyko skutków ubocznych takiego leczenia i pojawienia się oporności na antybiotyki poza odchylenia.
Istnieją wyraźne wyzwania, jeśli eradykacja odchylenia – określona jako brak aktywnych odchodów i utajonych odchyleń (negatywna serologiczna w przypadku zakażenia T. pallidum pertenue u dzieci młodszych niż 5 lat) przez 3 kolejne lata z aktywnym nadzorem – ma zostać osiągnięta poprzez: deklarowany cel roku 2020. Po pierwsze, masowe leczenie i ukierunkowane programy leczenia z wysokiej jakości regularnym monitorowaniem zarówno aktywnych, jak i utajonych odchyleń muszą być utrzymane przez co najmniej 3 lata.
Po drugie, wysiłki na rzecz eliminacji odchyleń będą prowadzone przez lokalne systemy opieki zdrowotnej, które muszą nadać wysoki priorytet innym programom zwalczania chorób zakaźnych, takim jak odrobaczanie u dzieci i malaria oraz wysiłki związane z eliminacją filariozy. Wiele programów kontroli odchyleń będzie realizowanych w obszarach, w których infrastruktura publicznej opieki zdrowotnej jest słaba i ograniczona ograniczonymi zasobami ludzkimi i finansowymi.
Po trzecie, ponieważ odchylenia są bardzo skupione i heterogeniczne w ich rozmieszczeniu geograficznym, potrzebne będzie lepsze mapowanie w celu ustalenia priorytetów dla obszarów inicjowania programów eliminacji. Wstępne mapowanie obszarów o wysokiej endemiczności może opierać się na ankietach przeprowadzonych przez lokalne zespoły terenowe za pomocą obrazkowych przewodników klinicznych manifestacji odchyleń
[podobne: xotepic, donepex, staler toruń ]

Tags: , ,

No Responses to “Yaws Eradication – cel na końcu zasięgu ad”

  1. Stacker of Wheat Says:

    Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

  2. Sofa King Says:

    [..] Cytowany fragment: dom opieki[...]

  3. 101 Says:

    Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

Powiązane tematy z artykułem: donepex staler toruń xotepic