gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

U pacjentów z nadwagą lub otyłością z cukrzycą typu 2 zaleca się zmniejszenie masy ciała na podstawie badań krótkoterminowych, ale długoterminowe skutki choroby sercowo-naczyniowej pozostają nieznane. Zbadaliśmy, czy intensywna interwencja związana ze stylem życia dotycząca utraty wagi zmniejszyłaby zachorowalność i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych u takich pacjentów. Metody
W 16 ośrodkach badawczych w Stanach Zjednoczonych losowo przydzielono 5145 pacjentów z nadwagą lub otyłością z cukrzycą typu 2 do udziału w intensywnej interwencji w stylu życia, która promowała utratę wagi poprzez zmniejszenie spożycia kalorii i zwiększoną aktywność fizyczną (grupa interwencyjna) lub wsparcie cukrzycy i edukacja (grupa kontrolna). Pierwszorzędowym rezultatem był zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, udar niezakończony zgonem lub hospitalizacja z powodu dławicy piersiowej podczas maksymalnego okresu obserwacji wynoszącego 13,5 roku.
Wyniki
Badanie zostało zatrzymane wcześnie na podstawie analizy daremności, gdy mediana okresu obserwacji wynosiła 9,6 roku. Utrata wagi była większa w grupie interwencyjnej niż w grupie kontrolnej w trakcie badania (8,6% wobec 0,7% na rok, 6,0% wobec 3,5% na końcu badania). Intensywna interwencja dotycząca stylu życia spowodowała również większą redukcję hemoglobiny glikowanej i większą początkową poprawę sprawności i wszystkich czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, z wyjątkiem poziomów cholesterolu o niskiej gęstości lipoprotein. Pierwotny wynik wystąpił u 403 pacjentów w grupie interwencyjnej i 418 w grupie kontrolnej (odpowiednio 1,83 i 1,92 zdarzenia na 100 osobo-lat, współczynnik ryzyka w grupie interwencyjnej, 0,95, przedział ufności 95%, 0,83 do 1,09; P = 0,51).
Wnioski
Intensywna interwencja związana ze stylem życia, polegająca na utracie wagi, nie zmniejszyła częstości incydentów sercowo-naczyniowych u osób dorosłych z nadwagą lub otyłością z cukrzycą typu 2. (Finansowane przez National Institutes of Health i inne; Look AHEAD ClinicalTrials.gov number, NCT00017953.)
Wprowadzenie
U osób z nadwagą lub otyłością z cukrzycą typu 2 zaleca się utratę wagi ciała. Zalecenie to oparte jest na krótkoterminowych badaniach wykazujących liczne korzyści z utraty wagi, w tym poprawę kontroli glikemii, czynniki ryzyka chorób układu krążenia, jakość życia i inne otyłości ze współistniejącymi chorobami.2 Nie wiadomo jednak, czy utrata masy ciała zmniejsza ryzyko zachorowalności i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2. Badania epidemiologiczne z udziałem pacjentów z cukrzycą mają sprzeczne wyniki, być może z powodu zakłócenia niezamierzonej utraty wagi.3 Metaanaliza4 badań kohortowych wykazała, że umiarkowana celowa utrata masy ciała była związana ze zmniejszoną śmiertelnością wśród pacjentów, którzy zostali sklasyfikowani jako niezdrowe , w tym: osoby z cukrzycą
[więcej w: kryształy kwasu moczowego w moczu, symglic, bellapan ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2”

 1. Przemysław Says:

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

 2. The China Wall Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: psychoterapia Mokotów[...]

 3. Midas Says:

  Błagam, dokształćcie się trochę.

 4. Pinball Wizard Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do catering[...]

 5. Nina Says:

  może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem

Powiązane tematy z artykułem: bellapan kryształy kwasu moczowego w moczu symglic