gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2 AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ośrodek badań został włączony jako współzmienna, kowariancja była nieustrukturyzowana, a liniowe kontrasty zostały użyte do porównania grup w trakcie obserwacji. Przeprowadziliśmy analizy wyników pierwotnych i wtórnych, stosując metody time-to-event zgodnie z zasadą intencji leczenia, jak określono w protokole. Do obliczenia łącznego odsetka pacjentów, którzy mieli zdarzenie, wykorzystano wartości Kaplana-Meiera. Pierwsze wystąpienia pierwotnych i wtórnych wyników w obu grupach porównano ze wskaźnikami ryzyka i 95% przedziałami ufności. Dwustronne wartości P obliczono za pomocą testów współczynnika wiarygodności z regresji proporcjonalnych hazardów Coxa, z modelami zawierającymi terminy dla miejsca klinicznego, historię choroby sercowo-naczyniowej i przypisanie grupy do badania. Konsystencja skutków interwencji w pierwotnym wyniku spośród trzech wstępnie zdefiniowanych podgrup (w oparciu o płeć, rasę lub grupę etniczną oraz obecność lub brak choroby sercowo-naczyniowej na początku badania) została oceniona za pomocą testów interakcji. Wyniki nie zostały skorygowane dla wielokrotnych porównań, a wartość P mniejszą niż 0,05 uważano za wskazującą na istotność statystyczną. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania S-Plus, wersji 8.0 (Insightful) lub oprogramowania SAS, wersja 9.1 (SAS Institute). Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Od sierpnia 2001 r. Do kwietnia 2004 r. Włączono 5145 pacjentów losowo przydzielonych do udziału w intensywnej interwencji w stylu życia (2570) lub w celu uzyskania wsparcia i edukacji w zakresie cukrzycy (2575) (Rys. S1 w Uzupełniającym dodatku). Charakterystyka pacjentów w obu grupach była podobna w punkcie wyjściowym (Tabela 1). Średni wiek wynosił 58,7 lat, 60% pacjentów stanowiły kobiety, a średni wskaźnik masy ciała wynosił 36,0. Mediana czasu trwania cukrzycy wynosiła 5 lat, a 14% pacjentów zgłosiło chorobę sercowo-naczyniową w wywiadzie. Dodatkowe dane bazowe zostały opublikowane wcześniej.12
Gdy interwencja została przerwana 14 września 2012 r., Mediana okresu obserwacji wynosiła 9,6 lat (zakres międzykwartylowy, 8,9 do 10,3), a mniej niż 4% wszystkich pacjentów losowo przydzielonych do grupy badanej zostało utraconych w celu obserwacji.
Waga, obwód talii i sprawność fizyczna
Rysunek 1. Ryc. 1. Zmiany masy ciała, sprawności fizycznej, obwodu talii i poziomów hemoglobiny glikowanej podczas 10-letniej obserwacji. Przedstawiono zmiany w stosunku do wartości wyjściowej u pacjentów z nadwagą lub otyłością z cukrzycą typu 2, którzy uczestniczyli w intensywnej interwencji w stylu życia (grupa interwencyjna) lub którzy otrzymali wsparcie diabetologiczne i edukację (grupa kontrolna). Zgłoszonym głównym efektem jest średnia wszystkich różnic między grupami po linii bazowej
[przypisy: pasma sluzu w moczu, sadva forum, sadva ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2 AD 5”

 1. Dagmara Says:

  Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego

 2. Adrian Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zęby mądrości[...]

 3. Cosmo Says:

  Jak się ma zapalenie oskrzeli to trzeba leżeć cały czas w łóżku ?

 4. Marlena Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do lekarz[...]

 5. Joanna Says:

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 6. Maja Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ośrodek dla alkoholików[...]

 7. Roadblock Says:

  Mają nowoczesny sprzęt co również jest ważne wykonując takie badanie

Powiązane tematy z artykułem: ketrel lek pasma sluzu w moczu sadva