gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2 AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Szpitalne i inne zapisy zostały poddane przeglądowi pod kątem potencjalnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, przy czym orzekanie zgodnie ze standardowymi kryteriami dokonywane było przez recenzentów, którzy nie byli świadomi zadań z grupy badawczej (patrz Dodatek dodatkowy). Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym było pierwsze wystąpienie złożonego wyniku sercowo-naczyniowego. Początkowo złożony wynik obejmował zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca niezakończony zgonem oraz udar niezakończony zgonem, a przewidywany maksymalny okres obserwacji wynosił 11,5 roku. W ciągu pierwszych 2 lat badania częstość pierwotnych zdarzeń w grupie kontrolnej była niższa niż oczekiwano. 9 Dlatego do pierwotnego wyniku dodano hospitalizację z powodu dławicy piersiowej, a zaplanowane działania dodatkowe wydłużono do maksymalnie 13,5 roku.
Zbadano również trzy złożone wtórne wyniki sercowo-naczyniowe: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakaźny zawał mięśnia sercowego lub udar niezakończony zgonem (pierwotny pierwotny wynik); zgon z jakiejkolwiek przyczyny, zawał mięśnia sercowego, udar lub hospitalizacja z powodu dławicy piersiowej; i śmierć z dowolnej przyczyny, zawał mięśnia sercowego, udar, hospitalizacja z powodu dławicy piersiowej, pomostowanie tętnic wieńcowych, przezskórna interwencja wieńcowa, hospitalizacja z powodu niewydolności serca lub choroba naczyń obwodowych.
Analiza statystyczna
Ustaliliśmy, że 5 000 pacjentów otrzyma moc ponad 80%, aby wykryć różnicę między grupami wynoszącą 18% w częstości poważnych incydentów sercowo-naczyniowych, z dwustronnym poziomem alfa wynoszącym 0,05; 2% rocznie w grupie kontrolnej i planowany maksymalny okres obserwacji wynoszący 13,5 roku. Różnicę między grupami wynoszącą 18% wybrano na podstawie zmniejszenia śmiertelności wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 i dobrowolną utratą masy ciała w badaniu obserwacyjnym, 10 wielkościach efektów wybranych do prób o podobnych skutkach, 11 wykonalności i znaczeniu dla zdrowia publicznego.
14 września 2012 r., Na podstawie analizy daremności i zaleceń komisji monitorującej dane i bezpieczeństwo, główni sponsorzy badania zlecili badaczom badanie zakończenia interwencji. Wszystkie dane zostały ocenzurowane w tym dniu. W tym czasie oszacowano, że prawdopodobieństwo zaobserwowania znaczącego dodatniego wyniku na planowanym końcu obserwacji (tj. Współczynnik ryzyka 0,82 w grupie interwencyjnej) wynosi 1%.
Zastosowaliśmy test chi-kwadrat, dokładny test Fishera, test sumy rang Wilcoxona, t-testy dwóch próbek i regresję Poissona w celu porównania charakterystyk wyjściowych i kluczowych wyników bezpieczeństwa w dwóch grupach badawczych. Pomiary fizykalne i laboratoryjne oraz wykorzystanie leków od linii bazowej przez 10 lat były modelowane z uogólnioną regresją liniową i uogólnionymi równaniami szacunkowymi
[więcej w: sadva, boraks apteka, ginekolog warszawa śródmieście ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2 AD 4”

 1. Florian Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Masaż leczniczy[...]

 2. Celtic Charger Says:

  Można pisać obszernie ?

 3. Anastazja Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu opieka osób starszych[...]

 4. Olaf Says:

  Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

Powiązane tematy z artykułem: boraks apteka ginekolog warszawa śródmieście sadva