gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy intensywnej interwencji w stylu życia w cukrzycy typu 2 AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Pacjenci zi bez choroby sercowo-naczyniowej w wywiadzie zostali włączeni w celu zwiększenia uogólalności wyników. Dodatkowe kryteria kwalifikowalności opisano w innym miejscu6 oraz w dodatkowym dodatku. Interwencje studyjne
Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni do udziału w intensywnej interwencji w stylu życia (grupa interwencyjna) lub do uzyskania wsparcia i edukacji w zakresie cukrzycy (grupa kontrolna), z rozwarstwieniem zgodnie z miejscem klinicznym. Programy nauczania dla dwóch grup badawczych zostały opracowane centralnie i zostały szczegółowo opisane wcześniej68 (patrz Dodatek dodatkowy).
Intensywna interwencja w stylu życia miała na celu osiągnięcie i utrzymanie utraty wagi o co najmniej 7% poprzez skupienie się na zmniejszeniu spożycia kalorii i zwiększonej aktywności fizycznej. Program obejmował sesje doradztwa zarówno grupowego, jak i indywidualnego, odbywające się co tydzień w ciągu pierwszych 6 miesięcy, z malejącą częstotliwością w trakcie trwania badania. Konkretne strategie interwencji obejmowały cel kaloryczny od 1200 do 1800 kcal dziennie (przy <30% kalorii z tłuszczu i> 15% z białka), stosowanie produktów zastępujących posiłek i co najmniej 175 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności na tydzień. Dostępny był zestaw strategii dla pacjentów mających trudności z osiągnięciem celów odchudzania (patrz dodatek dodatkowy).
Wsparcie i edukacja w zakresie cukrzycy obejmowały trzy sesje grupowe w roku poświęcone diecie, ćwiczeniom i wsparciu społecznemu w latach do 4. W kolejnych latach częstotliwość była redukowana do jednej sesji rocznie.
Wszystkie korekty leków zostały wykonane przez dostawcę opieki zdrowotnej pacjenta, z wyjątkiem tymczasowych zmian w lekach obniżających stężenie glukozy wykonanych przez personel badawczy w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii w grupie interwencyjnej. Pacjenci i ich pracownicy służby zdrowia otrzymywali coroczne raporty na temat zaktualizowanych przez pacjentów czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz celów zalecanych przez American Diabetes Association.
Oceny badań
Podczas corocznych wizyt, certyfikowani pracownicy, którzy nie byli świadomi zadań z grupy badawczej, mierzyli masę ciała, obwód w talii i ciśnienie krwi, a także oceniali zużycie leków i uzyskiwali krew do analizy w centralnym laboratorium.6 Testy maksymalnego wysiłku wykonywano w pełnym zakresie. kohorta przed randomizacją. Testy submaksymetryczno-wysiłkowe wykonywano w pełnej kohorcie w wieku i 4 oraz w podgrupie pacjentów w drugim roku.
Podczas corocznych wizyt i rozmów telefonicznych co 6 miesięcy pracownicy, którzy nie byli świadomi zadań grupowych, pytali pacjentów o wszystkie zdarzenia medyczne i hospitalizacje. Zapytania te zostały poszerzone o przeszukiwania krajowych baz danych pod kątem ofiar śmiertelnych
[więcej w: badanie trus, dermatolog bez skierowania, kryształki kwasu moczowego w moczu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie trus dermatolog bez skierowania kryształki kwasu moczowego w moczu