gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Wałeczki nabłonkowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Wałeczki nabłonkowe składaj ą się ze złuszczone-go nabłonka cewek nerkowych, zwykle zwyrodniałego. Gdy nabłonki ulegają częściowemu rozpadowi, mogą powstać wałeczki mieszane, tzw. nabłonkowo-ziarniste. Wałeczki z krwinek spostrzega się w ostrym zapaleniu kłębków nerkowych. Wałeczki woskowe są grubsze od innych. Świadczy to o ich wytwarzaniu się w większych cewkach nerkowych: Są one ciemniejsze i ostrzej zarysowane niż szkliste. Spotyka się je w przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych; Wałeczki solne składają się najczęściej z moczanów bezpostaciowych, rzadziej z bezpostaciowych fosforanów lub węglanów, bakteryjne z bakterii moczu. W przeciwieństwie do wałeczków ziarnistych, wałeczki te nie mają wyraźnych zarysów. Jako odmianę wałeczków szklistych uważa się obecnie wałeczki rzekome, zwane cylindroidami. Są to twory długie, ciemne o zarysach nieostrych, o nierównej szerokości na przebiegu, rozgałęziające się na końcach, o budowie często włóknistej. Spostrzega się je także w moczu prawidłowym i dlatego w patologii narządu moczowego nie mają one znaczenia. Składniki tkankowe zdarzają się w osadzie moczu w chorobach narządu moczowego rzadko. Są to strzępy błony śluzowej, ulegle martwicy w przypadkach np. błoniczego zapalenia, zwłaszcza pęcherza moczowego, strzępy tkanki rakowej itp. . Bakterii w prawidłowym moczu; pobranym jałowo z pęcherza moczowego, nie ma. Znajdujemy je natomiast w moczu w chorobach zakaźnych narządu moczowego (pałeczka okrężnicy, bacterium coli commume; prątek gruźlicy, bacillus iuberculosus ; gonokok i inne) a także innych narządów, gdy bakterie przechodzą z krwi przez nerki do moczu, nie wywołując w narządzie moczowym zmian chorobowych. Mocz zawiera cza- sami bardzo dużo bakterii, pomimo ze w narządzie moczowym zmian nie ma. Stan taki nosi nazwę: moczenie bakteryjne (bacteriuria): Mocz w tych przypadkach jest mętny, chociaż nie zawiera białych krwinek ani śluzu. Tego zmętnienia nie można żadnym sposobem usunąć. Szczególnie często dostają się bakterie do pęcherza moczowego, wywołując jego nieżyt, podczas cewnikowania, wykonywanego bez ścisłego przestrzegania aseptyki. [więcej w: ,ashwagandha skutki uboczne, żołądek wielokomorowy, ropień opadowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ashwagandha skutki uboczne ropień opadowy żołądek wielokomorowy