gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

W rozpoznaniu dopomaga niekiedy badanie radiologiczne zoladka

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W rozpoznaniu dopomaga niekiedy badanie radiologiczne żołądka. Jako znamienne objawy radiologiczne przerostu odźwiernika uznaje się: 1) wydłużenie kanału odźwiernika do 2-4 cm (prawidłowa długość wynosi 0,8-1 cm) oraz jego zwężenie; 2) ostre odcięcie części zwężonej od reszty żołądka linią łukowatą lub wcięciem i fałdem okrężnym; 3) bezpośrednie przechodzenie zwężenia w prawidłowo szeroki żołądek; 4) wyczuwalny guz w miejscu kanału odźwiernikowego odpowiadający rozmiarami i usadowieniem zwężeniu; 5) fałdy błony śluzowej przebiegaj ące w osi długiej kanału odźwiernika, dające się wykryć przy badaniu rzeźby błony śluzowej w przypadkach niezbyt znacznych zwężeń odźwiernika; 6) w przypadkach znaczniejszego zwężenia odźwiernika objawy radiologiczne właściwe tej chorobie (str. 295). Rozpoznanie różnicowe. W różnicowaniu należy uwzględnić: 1) przewlekły nieżyt żołądka; 2) wrzód tra wieny żołądka; 3) rak żołąd ka; 4) kurcze odźwiernika towarzyszące chorobom żołądka oraz innych narządów brzusznych i pozabrzusznych ; 5) zwężenie odźwiernika innego pochodzenia; 6) inne guzy żołądka (kiła, gruźlica i inne). O d kurczu odźwiernika różni się pierwotny przerost odźwiernika stałością obrazu klinicznego i radiologicznego. Od innych wymienionych chorób można go odróżnić, jeżeli stwierdza się zupełnie wyraźnie znamienne dla pierwotnego przerostu odźwiernika objawy radiologiczne, a od raka jeśli stwierdza się długotrwałość choroby. W przeważającej większości przypadków nie ma pewności, gdy się rozpoznaje pierwotny przerost odźwiernika. Rozpoznanie bywa nieraz trudne, nawet gdy się bada bezpośrednio sądą odźwiernik po otwarciu jamy brzusznej. W. Grabowski i H. [więcej w: lysoformin 3000, bellapan, symglic ]

Tags: , ,

No Responses to “W rozpoznaniu dopomaga niekiedy badanie radiologiczne zoladka”

  1. Filip Says:

    A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

  2. Sandbox Says:

    [..] Cytowany fragment: Ekologiczne migdały[...]

  3. Nightmare King Says:

    lekarz u którego się leczę nie chce obniżyć mi dawki leku

Powiązane tematy z artykułem: bellapan lysoformin 3000 symglic