gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

W postaci czynnosciowej ksztalt zoladka nieraz jest zmienny, samo znieksztalcenie moze byc przemijajace

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

W postaci czynnościowej kształt żołądka nieraz jest zmienny, samo zniekształcenie może być przemijające. Natomiast obraz radiologiczny postaci organicznej jest stały. Celem odróżnienia postaci organicznej od czynnościowej poleca się także badanie radiologiczne po wstrzyknięciu atropiny oraz po podaniu papaweryny, które usuwają nieraz kurcz. Metoda ta jednak nie zawsze dopomaga w różnicowaniu (str. 231). Od zniekształceń żołądka wskutek ucisku z zewnątrz istotne zniekształcenia organiczne i czynnościowe różnią się tym, że nie znikają po odprowadzeniu sąsiednich narządów. Leczenie w przypadkach zniekształcenia żołądka jest przyczynowe. W przypadkach bardzo znacznego organicznego zniekształcenia sprawiającego duże dolegliwości poleca się sztuczne połączenie żołądka z jelitem (gastroenterostomia). Zmiany kształtu żołądka powstające w związku z zaburzeniem napięcia jego ścian p. str. 325, 331 i 333. PIERWOTNE ZMIANY KSZTAŁTU, WIE LKOŚCI I POŁOŻENIA ŻOŁĄDKA Prócz omówionych w poprzednim rozdziale wtórnych zniekształceń żołądka, zależnych od spraw organicznych, dotyczących tego narządu, spostrzega się zmiany kształtu, położenia i rozmiarów żołądka chorobowo niezmienionego czyli pierwotne. Najczęstszą z tych zmian jest opadnięcie żołądka. Opadnięcie żołądka (Gastroptosis). Określenie. Przez miano opadnięcie żołądka rozumie się nieprawidłowe położenie żołądka odznaczające się niskim poziomem dolnej jego granicy bez wyraźniejszej zmiany kształtu żołądka. Część wpustowa żołądka pozostaje na zwykłym poziomie, z wyjątkiem nielicznych przypadków nieznacznego obniżenia także i tej części żołądka. Część odźwiernikowa bywa zazwyczaj ustawiona nisko (pyloroptosis) i bardziej poruszalna, zachowuje jednak zazwyczaj swój kierunek ku górze; tak iż sąsiednia część żołądka, gdy badany stoi, tworzy po spożyciu papki zatokę wypukłą ku doło wi, położoną bliżej części odźwiernikowaj. [przypisy: donepex, ketrel lek, xotepic ]

Tags: , ,

No Responses to “W postaci czynnosciowej ksztalt zoladka nieraz jest zmienny, samo znieksztalcenie moze byc przemijajace”

  1. Pluto Says:

    Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

  2. Maja Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu czekolada bez cukru[...]

  3. Rafał Says:

    Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

Powiązane tematy z artykułem: donepex ketrel lek xotepic