gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

W okresie próby zageszczajacej zdrowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

W okresie próby zagęszczającej zdrowy człowiek wydziela co dwie godziny zaledwie 50-60 ml wysyconego moczu; po 4-8 godzinach ciężar właściwy wzrasta zwykle do 1,028-1,030 i nawet do 1,035 i utrzymuje się na tym poziomie przez cały czas trwania próby. W chorobach nerek przebieg prób zarówno wodnej, jak i zagęszczającej może być odmienny. Dokładnie omówię tę sprawę w części szczegółowej. Ponieważ znaczne moczenie w najbliższych godzinach po wypiciu dużej ilości wody może nastąpić tylko w razie dobrego sączenia w kłębkach, a warunkiem wydzielania wysyconego moczu w próbie stężenia jest prawidłowe zwrotne wsysanie w cewkach nerkowych, przeto metoda Volharda jest próbą czynnościową zarówno kłębków nerkowych, jak i nabłonka cewek. Łącząc próbę wodną z obliczeniem czerwonych krwinek w krwi i z oznaczeniem wagi ciała, można w przypadkach upośledzonego wydzielania wody przez nerki wytworzyć sobie pojęcie nie tylko o stopniu tego zaburzenia, ale z grubsza także i o ruchu wody w ustroju, to znaczy o tym, gdzie zatrzymuje się woda: w tkankach, czy też w krwi lub i tu, i tam. Istotnie przypuśćmy, że badany na początku doświadczenia waży p kg, a po 6 godzinach doświadczenia p plus q i że przed samym wykonaniem próby w 1 mme krwi zawiera się b milionów krwinek czerwonych, a po ukończeniu C milionów. Wtedy ilość krwi na początku doświadczenia wynosi kg.
Wprowadzenie w próbie wodnej na raz dużej ilości wody do ustroju wywołuje wzrost ciśnienia tętniczego wynoszący czasami 30-40 mm Hg i nawet więcej. Wzmożone ciśnienie może przez dłuższy czas, aż do 1-1,5 doby, być wyższe niż przed rozpoczęciem próby. Toteż nie wolno próby wodnej wykonywać u chorych z wysokim nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza jeżeli mu towarzyszą objawy mózgowe, ani u chorych z osłabioną czynnością serca. Nieprzestrzeganie tej zasady może poważnie zaszkodzić choremu, wywołując krwotok mózgowy, wybitne pogorszenie stanu serca, a nawet mocznicę drgawkową. Prócz tego próba wodna Velharda zaostrza czasami sprawę nerkową, wywołując wzrost białkomoczu, niekiedy także krwiomoczu, następowe zmniejszenie dobowej ilości moczu itd. Próby zagęszczającej nie powinno się wykonywać u chorych z wyraźną azocicą, by nie wywołać mocznicy prawdziwej. Zwłaszcza nie należy przedłużać w tych przypadkach próby aż do 48 godzin. Próba zagęszczenia jest zbędna, jeżeli ciężar właściwy, chociażby niektórych tylko porcji moczu, wynosi 1,025 lub więcej. Zdarza się także, że chorzy nie zdołają w ciągu 30-45 minut wypić ],5 litra wody. U innych woda wsysa się bardzo powoli, tak iż małe moczenie w próbie wodnej nie odzwierciedla istotnej pracy kłębków nerkowych. Bywa to w przypadkach rozszerzenia żołądka, kiedy woda pozostaje dłuższy czas w żołądku. We wszystkich takich przypadkach stan czynnościowy nerek można ocenić, stosując próbę Zimnickiego . [podobne: dexadent, bellapan, przychodnia cepelek koszykowa ]

Tags: , ,

No Responses to “W okresie próby zageszczajacej zdrowy”

  1. Midas Says:

    z moim samopoczuciem po samym hormonie było kiepsko

  2. Malwina Says:

    Article marked with the noticed of: szczoteczki elektryczne do zębów[...]

  3. Dawid Says:

    Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

Powiązane tematy z artykułem: bellapan dexadent przychodnia cepelek koszykowa