gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Udostępnianie indywidualnych danych pacjenta z badań klinicznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dwa lata temu zakończyłeś proces, który trwał 5 lat twojego życia. Miałeś pomysł na nowe wskazanie dla wprowadzonego na rynek leku. Po nakłonieniu wytwórcy narkotyków i błaganiu swoich kolegów z całego świata, złożyliście, przy skromnym budżecie, próbę kontrolowaną przez aktywnego gracza z ponad 1000 pacjentów, z których każdy był obserwowany przez ponad 2 lata. Wyniki były pozytywne, ale nie oszałamiające: osoby z badanym stanem miały teraz inną opcję leczenia, która była równie skuteczna, ale trochę mniej toksyczna niż istniejące terapie. Udało ci się opublikować pracę w głównym czasopiśmie medycznym. Po opublikowaniu głównej pracy, masz nadzieję na dalszą analizę danych i przygotowanie dodatkowych raportów. Ale minął kolejny rok bez żadnych publikacji. Twoje dane są uśpione, nie przynosząc żadnej korzyści. Nie jesteś jedyny na tym stanowisku; istnieje wiele zestawów danych z badań klinicznych, które nigdy nie zostały opublikowane lub z których powstaje tylko jeden raport. Czy te dane mogą stanowić wartość dla innych.
W październiku 2013 r. Instytut Medycyny (IOM) zwołał komitet w celu zbadania obecnej i przyszłej praktyki dzielenia się indywidualnymi danymi pacjentów zebranymi podczas wykonywania kontrolowanych badań klinicznych. W styczniu 2010 r. Wydano tymczasową ocenę dotyczącą opinii publicznej, a pełny raport i streszczenie są już dostępne. Służyłem jako członek tej komisji. Tutaj podsumuję główne ustalenia raportu, ale ten artykuł nie jest oświadczeniem politycznym z Journal. Będziemy artykułować naszą politykę po tym, jak mieliśmy okazję podzielić się raportem z naszymi czytelnikami, redaktorami i redakcją; spodziewamy się, że Międzynarodowy Komitet redaktorów czasopism medycznych również sformułuje politykę w tej sprawie. Zachęcamy do skontaktowania się z nami swoimi przemyśleniami i wątpliwościami, komentując ten artykuł z Perspektywy na stronie.
Przewodnią zasadą dyskusji komisji i sprawozdania jest to, że uczestnicy narażają się na ryzyko uczestniczenia w badaniach klinicznych. Wspólnota badająca badania kliniczne ma zatem obowiązek nagradzać to altruistyczne zachowanie poprzez szerokie dzielenie się zgromadzonymi informacjami, tak aby można było uzyskać jak najwięcej użytecznej wiedzy z danych. Udostępnianie danych nie było uważane za pozbawione ryzyka; dwa główne zagrożenia, które zważyła komisja, to możliwości zidentyfikowania poszczególnych uczestników procesu, a osoby skłonne do dyskredytowania opublikowanych prac wykonałyby fałszywe analizy oparte na błędnych założeniach lub podejściach. Ogólnie jednak, gdy ekosystem gromadzenia, interpretowania i udostępniania danych był szeroko badany, komisja stwierdziła, że korzyści wynikające z dzielenia się korzyściami przewyższają ryzyko. Raport IOM zapewnia ogólny przegląd sposobu postępowania.
Komitet IOM proponuje, aby badacze, niezależnie od podmiotu wspierającego ich pracę, rejestrowali plan udostępniania danych w ramach pakietu rejestracji próbnej wymaganego dla wszystkich badań z randomizacją. Informacje dodane do rejestracji wskażą, jakie dane badacze planują udostępnić, komu i na jakich warunkach. Intencją komisji było, aby istniejące rejestry próbne – czyli te, które przyczyniają się do wymiany danych z Międzynarodową Platformą ds. Rejestrów Badań Klinicznych Światowej Organizacji Zdrowia – rozszerzyłyby minimalnie akceptowalny zestaw danych rejestracyjnych o pole, w którym badacze mogliby wyartykułować swoje dane – plan podziału
[hasła pokrewne: donepex, boraks apteka, ból kości ogonowej podczas siedzenia ]

Tags: , ,

No Responses to “Udostępnianie indywidualnych danych pacjenta z badań klinicznych”

 1. Mad Rascal Says:

  Z tarczycą tsza metoda prób i błędów

 2. Midas Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Catering dietetyczny Kraków[...]

 3. Anastazja Says:

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

 4. Houston Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet logopedyczny[...]

 5. Judge Says:

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

 6. Gracjan Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog Kielce[...]

 7. Woo Woo Says:

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

Powiązane tematy z artykułem: ból kości ogonowej podczas siedzenia boraks apteka donepex