gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Chromocystoskopia

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

U ludzi zdrowych po domięśniowym wstrzyknięciu 1 ml roztworu barwnika wydziela się po 2 godzinach 75-85 jednostek barwnych. Jeżeli wstrzykuje się roztwór barwnika dożylnie, to zbiera się mocz w pół godziny i w godzinę po wstrzyknięciu – każdy do osobnego naczynia. Jeżeli wstrzyknięto 1 ml roztworu barwnika, wtedy u osób zdrowych wydzieli się po godzinie 85-95 jednostek barwnych, po wstrzyknięciu zaś 0,5 ml – 55 do 60 jednostek barwnych. W przypadkach zaburzenia wydolności nerek wydziela się barwnika mniej, a w przypadkach znacznej niewydolności barwnik może nie wydzielić się wcale . Wykonując próbę, należy przestrzegać ściśle dawek barwnika oraz czasu pobierania moczu: wstrzyknięcie dawki barwnika większej lub mniejszej nawet o 0,1 ml pociąga za sobą wahania wydzielania barwnika dochodzące do 10 ro, a opóźnienie w pobieraniu moczu wywołuje zmiany w wydzielaniu. Wyniki próby zgadzają się z wynikami innych prób czynnościowych. Próba ta nadaj e się zwłaszcza w tych przypadkach, w których nie można z jakichkolwiek powodów przeprowadzić chemicznego badania krwi ani innych prób czynnościowych. Nie należy jednak jej stosować w okresie obrzękowym, ani u chorych z wyraźnym uszkodzeniem wątroby.
Chromocystoskopia. Jest to metoda orientacyjna. umożliwiająca wykrycie stanu czynnościowego nerki lub miedniczki nerkowej przez śledzenie wydzielania barwnika, indygokarminu, z obu moczowodów, Metoda wymaga wziernikowania pęcherza moczowego, W pośladki wstrzykuje się domięśniowo 20 ml lOro indygokarminu. Już po 8-10 minutach z nerki sprawnej zaczyna wypływać do pęcherza mocz zabarwiony niebiesko. W chorobach nerki lub dróg moczowych odprowadzających wydzielanie barwnika opóźnia się, jest słabsze lub wcale go nie ma. W razie obustronnej choroby stwierdza się zaburzenie wydzielania po obu stronach. [przypisy: dexadent, bellapan, babka płesznik dawkowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: babka płesznik dawkowanie bellapan dexadent