gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Pacjenci, którzy zmarli przed trzymiesięczną oceną, otrzymali najgorszy możliwy wynik dla wszystkich wyników. W przypadku pacjentów, którzy przeżyli, z brakującymi danymi wynikowymi, wykorzystano wyniki uzyskane po trzech miesiącach; jeżeli ich nie było, wykorzystano dane z pomiaru najbliżej w czasie, ale co najmniej siedem dni po randomizacji. W przeciwnym razie przydzielono najgorszy możliwy wynik. Testy Mantela-Haenszela, porównujące różnice w każdej z czterech miar, były planowane tylko wtedy, gdy wyniki testu globalnego były znaczące na poziomie 0,05. Każdy test jednowymiarowy używał krytycznego poziomu 0,05 jako wytycznej do interpretacji. Dodatkowy test globalny przeprowadzono po dostosowaniu dla zmiennych warstwowych i dla zmiennych współzmiennych, które różniły się istotnie na linii podstawowej między dwiema grupami (P <0,05). Wtórne analizy
Analizę Intention-to-Treat zastosowano dla drugorzędowych wyników po trzech miesiącach w części i dla pomiaru NIHSS w 24 godzinie w części 2. Te analizy wtórne uznano za opisowe. W przypadku wyników binarnych do porównania poszczególnych zmiennych między grupami zastosowano testy Mantela-Haenszela, a do porównania zestawów zmiennych użyto testów globalnych. Analizę kowariancji zastosowano do porównań post hoc wyników mediany NIHSS na danych rankingowych.
Monitorowanie skuteczności
Przejściowe analizy o skorygowanych poziomach krytycznych dla wyników podstawowych przeprowadzono raz podczas części i raz podczas części 2.20,21
Monitorowanie bezpieczeństwa
Krwotoki śródczaszkowe, poważne krwawienie ogólnoustrojowe, zgon i nowy udar były głównymi działaniami niepożądanymi monitorowanymi. W celu wykrycia krwotoku śródczaszkowego konieczne były skany TK w 24 godziny i 7 do 10 dni po wystąpieniu udaru oraz gdy jakiekolwiek kliniczne stwierdzenie wskazywało na krwotok. Krwotok uważano za objawowy, jeśli nie był widoczny na poprzednim skanie TK, a następnie pojawił się podejrzenie krwotoku lub jakiegokolwiek pogorszenia stanu neurologicznego. Wszystkie skany CT zostały udostępnione lekarzom podczas leczenia pacjenta. Później, każde badanie TK było badane pod kątem śladów krwotoku przez neuroradiologa w centrum czytania CT, który był zaślepiony informacjami klinicznymi. Monitor medyczny niezależnie sprawdzał raporty kliniczne w celu wykrycia wszelkich niezgłoszonych zdarzeń niepożądanych.
Przejściowe analizy były wymagane po każdych 3 objawowych krwotokach śródczaszkowych i po każdych 10 zgonach. Niższą granicę (z = -2,0) ustawiono, aby umożliwić zatrzymanie badania, jeśli stwierdzono, że t-PA jest szkodliwy. 22. W przypadku zgonów dokonano bezpośredniego porównania krzywych przeżycia z testem log-rank. W przypadku objawowego krwotoku śródczaszkowego odsetek pacjentów leczonych t-PA porównano z 8-procentowym odsetkiem oszacowanym na podstawie badań pilotażowych z zastosowaniem podobnych dawek i czasu leczenia.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Medyczne historie pacjentów w badaniu. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka linii podstawowej pacjentów w dwóch częściach badania, według grupy leczenia. Od stycznia 1991 r. Do października 1994 r. Randomizowano 624 pacjentów. Grupy leczenia były dobrze dopasowane pod względem wszystkich cech linii bazowej, z wyjątkiem wagi w części badania i wieku oraz zastosowania aspiryny w części 2 (Tabela i Tabela 2).
Zgodność z protokołem była doskonała w tej próbie
[hasła pokrewne: naturalne sposoby na mszyce, bellapan, staler toruń ]

Tags: , ,

No Responses to “Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego czesc 4”

 1. Łukasz Says:

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

 2. Milan Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu diagram zębowy[...]

 3. Mateusz Says:

  Ile razy juz to czytalem

 4. Natalia Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zdrowy sen[...]

 5. Monika Says:

  Kurcze miesni to cukier w diecie

Powiązane tematy z artykułem: bellapan naturalne sposoby na mszyce staler toruń