gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Indeks Barthela9 to wiarygodna i miarodajna miara zdolności do wykonywania codziennych czynności, takich jak jedzenie, kąpiel, spacery i korzystanie z toalety. Pacjenci zdolni do wykonywania wszystkich czynności z całkowitą niezależnością otrzymują 100 punktów. Indeks Barthel został wykorzystany do oceny wyniku u pacjentów po udarze mózgu. Zmodyfikowana skala Rankina 11 jest uproszczoną ogólną oceną funkcji, w której wynik 0 wskazuje na brak objawów i ocenę 5, poważne upośledzenie. Skala wyniku Glasgow12 jest ogólną oceną funkcji, w której wynik wskazuje na dobry powrót do zdrowia; wynik 2, umiarkowana niepełnosprawność; wynik 3, ciężka niepełnosprawność; wynik 4, przeżycie, ale w stanie wegetatywnym; i wynik 5, śmierć. Został on użyty w próbie leczenia udaru spowodowanego krwotokiem podpajęczynówkowym.13 NIHSS, 14 to seryjna miara deficytu neurologicznego, jest 42-punktową skalą, która określa ilościowo deficyty neurologiczne w 11 kategoriach. Na przykład łagodny paraliż twarzy ma wynik 1, a całkowita hemiplegia prawostronna z afazją, odchylenie spojrzenia, niedobór pola widzenia, dyzartria i utratę czuciową dają wynik 25 punktów. Normalna funkcja bez deficytu neurologicznego jest oceniana jako zero. . W części pierwszej oczekiwano, że NIHSS będzie wrażliwy i niezawodnie wykrywa zmianę w deficycie neurologicznym u pacjentów, którzy mieli udar. W części 2 badanie NIHSS było dychotomiczne, aby wyraźnie zidentyfikować pacjentów z minimalnym deficytem neurologicznym lub bez niego. To wykorzystanie dla NIHSS jest nowe, ale spójne z jego przeznaczeniem i możliwościami. Wyniki 95 lub 100 na wskaźniku Barthel, <1 na NIHSS i zmodyfikowanej skali Rankina i na skali wyników Glasgow zostały uznane za wskazujące na pozytywny wynik. Zbieranie danych
Zgodnie z protokołem, wynik został ustalony na 24 godziny i 3 miesiące przez certyfikowanych egzaminatorów, którzy nie przeprowadzili wstępnego badania i nie byli obecni podczas początkowego leczenia. Odnotowano wiarygodność i powtarzalność indeksu Barthel oraz procesu certyfikacji NIHSS. 14-16. Klasyfikacja podtypów uderzeń opierała się wyłącznie na informacjach dostępnych przed randomizacją.
Skany CT
Podczas badania skanery CT trzeciej lub czwartej generacji musiały być dostępne 24 godziny na dobę. Standardy jakości CT zostały ustalone przed rozpoczęciem badania. Każdy skan był analizowany centralnie pod kątem zgodności przez radiologa, który nie znał wszystkich informacji klinicznych, w tym grupy leczonej.
Analiza statystyczna
Wszystkie analizy opierały się na intencji leczenia17. Poziom krytyczny dla dwustronnego testu każdej pierwotnej hipotezy wynosił 0,05. W celu uwidocznienia danych zastosowano centrum kliniczne i, w stosownych przypadkach, czas od początku udaru.
Podstawowy wynik w części
Dla każdej pierwotnej hipotezy stosowano testy Mantela-Haenszela w celu porównania odsetka pacjentów z poprawą NIHSS 24 godziny po wystąpieniu udaru. Nie dokonano korekty dla wielokrotnych porównań, ponieważ trzy hipotezy zostały wcześniej zdefiniowane. Pacjenci, którzy z jakiegoś powodu nie byli oceniani za pomocą NIHSS po 24 godzinach, uważani byli za nie mających poprawy.
Podstawowy wynik w części 2
Hipoteza pierwotna została przetestowana za pomocą globalnej statystyki (test Wald) wyprowadzonej z ogólnego modelu liniowego z funkcją logit-link, obliczonego przy użyciu uogólnionych równań szacunkowych.18,19 Ta globalna statystyka testowa jednocześnie testuje działanie dla wszystkich czterech wyników miary określone w hipotezy pierwotnej
[podobne: symglic, ketrel lek, przychodnia cepelek koszykowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego cd”

 1. Breadmaker Says:

  Chyba ktoś w tym artykule zapomniał o medycynie mitochondrialno komórkowej

 2. Beetle King Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta Żoliborz[...]

 3. Mr. Spy Says:

  Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

 4. Junkyard Dog Says:

  [..] Cytowany fragment: badania psychotechniczne[...]

 5. Weronika Says:

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

 6. Ryszard Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu tłuszcze nienasycone[...]

 7. Mikołaj Says:

  Chcecie omega-3, to jest chia

Powiązane tematy z artykułem: ketrel lek przychodnia cepelek koszykowa symglic