gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Oba protokoły zostały zatwierdzone przez Komitet Badań Ludzkich w każdym miejscu. W części 1, z włączeniem 70 pacjentów w podziale czasowym (od 0 do 90 minut lub od 91 do 180 minut) i grupy leczenia (ogółem, 280 pacjentów), moc wynosiła 0,90 w celu wykrycia bezwzględnej różnicy 24 punktów procentowych w wyniku podanym wskaźnik 16 procent w grupie placebo (poziom alfa 0,05 w teście dwustronnym). W części 2, z włączeniem 160 pacjentów na grupę leczoną, moc wynosiła 0,95, aby wykryć różnicę 20 punktów procentowych między grupami w pojedynczej miary. Moc globalnego testu jest równa lub większa niż pojedynczego taktu.8
Wybór pacjentów
Aby zakwalifikować się do badania, pacjenci musieli mieć udar niedokrwienny o jasno określonym czasie wystąpienia, deficyt możliwy do zmierzenia na NIHSS i podstawowy skan tomograficzny (CT) mózgu, który nie wykazał żadnych dowodów wewnątrzczaszkowych krwotok. Pacjenci nie byli poddawani randomizacji, jeśli doświadczyli kolejnego udaru lub poważnego urazu głowy w ciągu ostatnich 3 miesięcy; przeszły poważną operację w ciągu 14 dni; miał krwotok wewnątrzczaszkowy w wywiadzie; miał skurczowe ciśnienie krwi powyżej 185 mm Hg lub rozkurczowe ciśnienie krwi powyżej 110 mm Hg; miał szybką poprawę lub niewielkie objawy; miał objawy sugerujące krwotok podpajęczynówkowy; krwotok z przewodu pokarmowego lub krwotok z dróg moczowych w ciągu ostatnich 21 dni; miał przebicie tętnicze w nieściśliwym miejscu w ciągu ostatnich 7 dni; lub miał napad w momencie wystąpienia udaru. Pacjenci, którzy przyjmowali leki przeciwzakrzepowe lub otrzymywali heparynę w ciągu 48 godzin poprzedzających wystąpienie udaru i mieli wydłużony czas częściowej tromboplastyny zostali wykluczeni, podobnie jak u pacjentów z czasem protrombiny większym niż 15 sekund, liczba płytek krwi poniżej 100 000 na milimetr sześcienny, lub stężenia glukozy poniżej 50 mg na decylitr (2,7 mmol na litr) lub powyżej 400 mg na decylitr (22,2 mmol na litr). Pacjenci byli również wykluczani, jeśli wymagane było agresywne leczenie w celu obniżenia ciśnienia krwi do określonych wartości granicznych. Uzyskano świadomą zgodę wszystkich pacjentów.
Randomizacja i leczenie
Projekt permutowanego bloku z blokami różnej wielkości został wykorzystany do randomizacji, z pacjentami stratyfikowanymi według centrum klinicznego i czasu od początku udaru do rozpoczęcia leczenia (od 0 do 90 lub od 91 do 180 minut). Pacjenci otrzymywali placebo lub alteplazę (Activase, Genentech, South San Francisco), rekombinowany t-PA w dawce 0,9 mg na kilogram masy ciała (maksymalnie 90 mg), z czego 10 procent podano jako bolus, a następnie dostarczenie pozostałych 90 procent jako stałego wlewu w ciągu 60 minut. Genentech dostarczył i rozprowadził zarówno t-PA, jak i placebo i monitorował miejsca kliniczne.
Protokół ten wymagał, aby nie podawać żadnych leków przeciwzakrzepowych ani przeciwpłytkowych przez 24 godziny po leczeniu, a ciśnienie krwi utrzymać w ustalonych wartościach. Monitor medyczny sprawdzał zgodność każdego pacjenta z protokołem podczas całego badania.
Mierniki rezultatu
Cztery wskaźniki wyników zostały wybrane na podstawie ich wiarygodności, znajomości społeczności neurologicznej, zdolności adaptacyjnych do stosowania u pacjentów po udarze oraz porównywalności z punktami końcowymi stosowanymi w innych badaniach leczenia trombolitycznego.
[hasła pokrewne: staler toruń, agata szczurek, ketrel lek ]

Tags: , ,

No Responses to “Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego ad”

 1. Natural Mess Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: sprzęt rehabilitacyjny[...]

 2. Disco Thunder Says:

  Nie ma co się bać

 3. Anna Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: białko[...]

 4. Jokers Grin Says:

  Dlatego chyba wolę nawet się nie diagnozować

Powiązane tematy z artykułem: agata szczurek ketrel lek staler toruń