gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wynik w ciągu trzech miesięcy w części 2 badania, w zależności od leczenia. Wyniki .1 na NIHSS, 95 lub 100 na wskaźniku Barthel, .1 na zmodyfikowanej skali Rankina i na skali wyników Glasgow zostały uznane za wskazujące na pozytywny wynik. Wartości nie sumują się w 100 procentach z powodu zaokrąglenia. Tabela 5. Tabela 5. Wynik w ciągu trzech miesięcy według klasyfikacji podtypu uderzenia na linii bazowej. Rycina 2 pokazuje wynik po 3 miesiącach w części 2 badania. Wyniki wszystkich czterech mierników wyników faworyzują grupę t-PA. Większemu odsetkowi pacjentów pozostawionych z minimalnym lub brakiem deficytu w okresie trzech miesięcy po terapii t-PA, w porównaniu z leczeniem placebo, nie towarzyszył wzrost ciężkiej niepełnosprawności lub śmiertelności. Wyniki były podobne w części 1. Pozytywny wpływ t-PA na wszystkie wyniki pomiarów po trzech miesiącach obserwowano konsekwentnie w podgrupach sklasyfikowanych według wieku, klasyfikacji linii podstawowej podtypu udaru (Tabela 5), nasilenia udaru, i stosowanie aspiryny przed udarem.
Tabela 6. Tabela 6. Częstość występowania krwotoku śródczaszkowego w ciągu 36 godzin leczenia udaru. Objawowy krwotok śródmózgowy w ciągu pierwszych 36 godzin występował częściej u pacjentów leczonych t-PA (p <0,001 dla analizy połączonej) (tabela 6). Pacjenci z objawowym krwotokiem wewnątrzczaszkowym mieli bardziej poważne deficyty na linii podstawowej (średni wynik NIHSS, 20, zakres, 3 do 29) niż populacja badana jako całość (mediana wyniku NIHSS, 14, zakres, do 37). Dziewięć procent pacjentów z krwotokiem śródczaszkowym miało obrzęk mózgu o wartości CT w linii podstawowej, w porównaniu z 4 procentami badanej populacji jako całości. Kolejnych sześciu pacjentów miało objawowe krwawienie śródczaszkowe (cztery dane t-PA i dwa dane placebo) pomiędzy 36 godzinami a trzema miesiącami po rozpoczęciu leczenia. Jedenaście zgonów zostało przypisanych krwotokowi śródmózgowemu. Po trzech miesiącach zmarło 17 z 28 pacjentów z objawowym krwotokiem (61 procent).
Częstość bezobjawowego krwotoku śródczaszkowego była podobna w obu grupach. Odsetek pacjentów z ciężkim krwawieniem ogólnoustrojowym w ciągu pierwszych 10 dni był podobny w części (dwóch pacjentów w grupie t-PA i żaden w grupie placebo) i część 2 (trzech pacjentów w grupie t-PA i żaden w grupie grupa placebo). Niewielkie zewnętrzne krwawienie podczas pierwszych 10 dni było częstsze w przypadku t-PA niż placebo (23 procent w porównaniu z 3 procentami).
W części badania pojawiły się nowe udary niedokrwienne u 8 procent pacjentów leczonych t-PA i 7 procent osób otrzymujących placebo. W części 2 nowy udar niedokrwienny wystąpił u 4 procent pacjentów leczonych t-PA i 4 procent osób otrzymujących placebo.
Dyskusja
Badanie to wykazało korzyści z dożylnej terapii t-PA u pacjentów z udarem niedokrwiennym, gdy leczenie rozpoczęto w ciągu trzech godzin od pojawienia się objawów. W porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo, pacjenci leczeni t-PA byli co najmniej 30 procent bardziej podatni na minimalną lub żadną niepełnosprawność po trzech miesiącach, mierzoną skalami wyników (bezwzględny wzrost korzystnego wyniku, 11 do 13 procent). Ta korzyść nie była związana ze wzrostem śmiertelności.
Leczenie za pomocą t-PA dało bardziej korzystny wynik niż leczenie placebo, niezależnie od podtypu udaru rozpoznanego na linii podstawowej
[podobne: ból kości ogonowej podczas siedzenia, xotepic, lorinden n ]

Tags: , ,

No Responses to “Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego ad 6”

 1. Oliver Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dygestorium[...]

 2. Bartosz Says:

  No i mnie w końcu dopadła nietolerancja laktozy

 3. Albert Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Stomatolog Kraków[...]

 4. Troubadour Says:

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

 5. The China Wall Says:

  Article marked with the noticed of: leczenie kamicy żółciowej[...]

 6. Łucja Says:

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

Powiązane tematy z artykułem: ból kości ogonowej podczas siedzenia lorinden n xotepic