gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Posts Tagged ‘definicja zdrowia who’

Komplikacje behawioralne w chorobie Alzheimera

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Ta ambitna książka obejmuje różnorodny zestaw tematów, począwszy od biochemicznych korelatów aberracji behawioralnych w chorobie Alzheimera, po interwencje psychospołeczne i opiekę długoterminową w demencji krańcowej. Zacznę od stwierdzenia, że moje uprzedzenia jako psychiatry geriatrycznego są takie, że poznawcze i behawioralne powikłania choroby Alzheimera są nierozerwalnie związane; są to tylko różne objawy kliniczne tego samego procesu biologicznego. Dlatego jestem sceptyczny wobec wszelkich prób traktowania behawioralnych przejawów tego zaburzenia w odróżnieniu od bardziej powszechnie uznawanych cech poznawczych. Bez względu na moje nastawienie, książka ta jest bardzo czytelnym, spójnym opisem nowych wydarzeń w dziedzinie, w której do niedawna anegdotyczne raporty były głównym źródłem informacji naukowej. Książka składa się z 4 sekcji obejmujących 14 rozdziałów. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘definicja zdrowia who’

Komplikacje behawioralne w chorobie Alzheimera

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W części pierwszej 90 procent grupy t-PA i 92 procent grupy placebo otrzymało pełną dawkę (. 5 procent) badanego leku, podczas gdy w części 2 93 procent obu grup otrzymało pełną dawkę (. 5 procent). Z pierwotnych wyników dla 291 pacjentów w części 1, brakowało danych dla 1. Z 1332 głównych miar wyniku w części 2 (333 pacjentów), danych brakowało dla 7 (4 pacjentów). Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘definicja zdrowia who’

Komplikacje behawioralne w chorobie Alzheimera

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Indeks Barthela9 to wiarygodna i miarodajna miara zdolności do wykonywania codziennych czynności, takich jak jedzenie, kąpiel, spacery i korzystanie z toalety. Pacjenci zdolni do wykonywania wszystkich czynności z całkowitą niezależnością otrzymują 100 punktów. Indeks Barthel został wykorzystany do oceny wyniku u pacjentów po udarze mózgu. Zmodyfikowana skala Rankina 11 jest uproszczoną ogólną oceną funkcji, w której wynik 0 wskazuje na brak objawów i ocenę 5, poważne upośledzenie. Skala wyniku Glasgow12 jest ogólną oceną funkcji, w której wynik wskazuje na dobry powrót do zdrowia; wynik 2, umiarkowana niepełnosprawność; wynik 3, ciężka niepełnosprawność; wynik 4, przeżycie, ale w stanie wegetatywnym; i wynik 5, śmierć. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘definicja zdrowia who’

Komplikacje behawioralne w chorobie Alzheimera

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Krwiomocz zdarza się także w toku leczenia promieniami rentgenowskimi, heksametylenotetraminą, trionalem, sulfonalem i innymi lekami. Krew może być w moczu także domieszką przypadkową, np. z narządu rodnego u kobiet w okresie miesiączki lub w toku chorób tego narządu. W każdym przypadku krwiomoczu konieczne jest określenie miejsca krwawienia oraz rodzaju choroby, .która krwiomocz wywołuje. Określenie miejsca w narządzie moczowym, z którego pochodzi domieszka krwi do moczu, opiera się na danych następujących: W krwawieniach z nerek, miedniczek nerkowych i moczowodów mocz jest zabarwiony krwią równomiernie na początku, w środku i w końcu tego samego tłoczenia (próba trzech szklanek). Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries