gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Posts Tagged ‘ból kości ogonowej podczas siedzenia’

Rozpoznanie przerostu migdalka gardlowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Wskutek obrzęku i zatkania ujścia trąbki słuchowej i niedostatecznego dopływu powietrza do jamy bębenkowej, występuje znaczne wciągnięcie błony bębenkowej i ścieńczenie jej oraz zwiotczenie, co pociąga za sobą nieraz bardzo znaczne upośledzenie słuchu. Jeżeli ten stan uszu jest obustronny i trwa w ciągu kilku lat, upośledzenie słuchu może być trwałe i mimo usunięcia migdałka gardłowego pozostaje i wymaga dodatkowego leczenia. Rozpoznanie przerostu migdałka gardłowego lub wyrośli adenoidalnych nie jest trudne. Już zewnętrzny wygląd dziecka, które ma otwarte usta, zwisającą wargę dolną oraz zatarte fałdy wargowo-nosowe, jest zakatarzone i ma nosową mowę pozwala nam wnioskować, że ma ono wyrośla adenoidalne. W celu potwierdzenia rozpoznania i określenia wielkości wyrośli, wykonujemy badanie jamy nosowej od tyłu (rhinoscopia posterior) za pomocą małego lusterka (1-2 cm szerokiego), wprowadzonego do gardła lub jeśli muszle nosowe nie są obrzękłe – za pomocą rynoskopii przedniej (rhlnoscopia anterior). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ból kości ogonowej podczas siedzenia’

Rozpoznanie przerostu migdalka gardlowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Postępowanie po wygaśnięciu okresu czynnego W tym okresie stan ogólny ulega poprawie, bóle ustępują, szybkość opadania krwinek maleje, obniża się ciepłota ciała i szybkość tętna zwalnia. W obrazie rentgenowskim widać wzrastające uwapnienie kości. Można teraz zmieniać stopniowo ułożenie na grzbiecie na ułożeniu na brzuchu z uniesioną górną połową ciała celem przeciwdziałania powiększaniu się garbu. Nie należy jednak dążyć do zbytniego zwalczania garbu drogą tych zabiegów, ponieważ utworzenie się bloku kostnego, który jedynie zapewnia wyleczenie, nie może być połączone z utworzeniem się garbu ze względu na konieczność dobrego styku kręgów zapadniętych z trzonami kręgów sąsiednich położonych wyżej i niżej. Chorzy przyzwyczajają się często zupełnie łatwo do leżenia na brzuchu i mogą wytrwać w tej pozycji przez cały dzień i całą noc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ból kości ogonowej podczas siedzenia’

Rozpoznanie przerostu migdalka gardlowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ból kości ogonowej podczas siedzenia’

Rozpoznanie przerostu migdalka gardlowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Badanie ruchowości kręgosłupa nie daje danych co do mocy bólu, natomiast udziela odpowiedzi na pytanie, kiedy się ból zaczyna. Chory z uszkodzeniem okolicy krzyżowo-biodrowej zgina kręgosłup lędźwiowy do granicy elastyczności, ale hamuje pochylanie, natychmiast, gdy napinają się zginacze podudzi i miednica skręca się do przodu, ponieważ ruch miednicy odbija się na stawie krzyżowo-lędźwiowym. Natomiast. chory z uszkodzeniem okolicy lędźwiowo-krzyżowej dotyczącym więzadeł tylnych, stawów lub mięśni prostujących grzbiet usiłuje wszelkimi sposobami przeszkodzić powstaniu napięcia w miejscach chorych: stara się przerzucić wszystkie ruchy na kręgosłup piersiowy i stawy biodrowe. Chory z uszkodzeniem okolicy krzyżowo-biodrowej może niejednokrotnie pochylać się swobodnie w pozycji siedzącej, pochylając zarówno kręgosłup, jak miednicę, ponieważ zginacze podudzi nie są napięte w pozycji siedzącej, Natomiast chory z uszkodzeniem okolicy lędźwiowo-krzyżowej zginając kręgosłup postępuje jednakowo stojąc, czy siedząc, W uszkodzeniu krzyżowo-biodrowym unoszenie nóg w pozycji leżącej jest wyraźnie ograniczone po stronie chorej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ból kości ogonowej podczas siedzenia’

Rozpoznanie przerostu migdalka gardlowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Bóle są nieraz bardzo silne, pojawiają się po 3-5 godzinach po jedzeniu i rozpromieniają się zazwyczaj do okolicy krzyżowej. Nieraz chorzy podają także, że mają uczucie stawiania się w dołku. Wszystkie te dolegliwości znikają, gdy żołądek opróżni się po wymiotach czy to samorodnych, czy też wywołanych przez chorego podrażnieniem gardła od wewnątrz. Wymioty samorodne pojawiają się zwykle późno po spożyciu pokarmów, nieraz dopiero nocą lub z rana na czczo co dzień albo kilka razy tygodniowo. Wymiociny są zazwyczaj obfite, bardzo kwaśne lub gorzkie i zawierają nierzadko pokarmy, które chory spożywał przed 12-24 godz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ból kości ogonowej podczas siedzenia’

Rozpoznanie przerostu migdalka gardlowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Może to być przyczyną mylnego rozpoznania puchliny brzusznej. Jeżeli chory nie zgadza się na operację, to umiera z wyczerpania lub powikłań. Do groźnych powikłań należy szczególnie tężyczka (tetania), świadcząca o nadmiernej pobudliwości nerwów ruchowych. Spostrzega się ją w przypadkach znacznego rozszerzenia żołądka po częstych i bardzo obfitych wymiotach oraz po dokładnym wypłukaniu żołądka, w związku z alkalozą powstającą wskutek znacznych strat przez ustrój chloru i kwasów. Tężyczka wiedzie najczęściej do śmierci. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ból kości ogonowej podczas siedzenia’

Rozpoznanie przerostu migdalka gardlowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Znaczne rozszerzenie żołądka przemawia raczej za łagodnym tłem choroby, widziałem jednak bardzo duże rozszerzenia. Rokowanie w zwężeniu odźwiernika zależy: 1) od choroby, która wywołała zwężenie odźwiernika z następowym rozszerzeniem żołądka; 2) od stopnia rozszerzenia żołądka; 3) od okresu choroby (przerostowy czy zanikowy); 4) od ogólnego stanu chorego. Leczenie. W przypadkach rozszerzenia żołądka na tle kurczu odźwiernika leczenie ma za zadanie usunąć przyczynę kurczu. W zwężeniu organicznym stosuje się leczenie dietetyczne, mechaniczne, farmaceutyczne i chirurgiczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ból kości ogonowej podczas siedzenia’

Rozpoznanie przerostu migdalka gardlowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Tłuszcze podaje się w postaci masła, które obniża wydzielanie wolnego kwasu solnego i dostarcza ustrojowi dużo jednostek ciepła. W przypadkach silnego pragnienia stosuje się lewatywy z 1-2 szklanek 0,9% roztworu soli kuchennej o ciepłocie 40° 1-2 razy dziennie. Aby ułatwić dostawanie się pokarmów do dwunastnicy, poleca się choremu leżeć po spożyciu pokarmu przez 1/2-1 godzinę na prawym boku. Leczenie mechaniczne jest obok leczenia dietetycznego leczeniem podstawowym. Polega ono na płukaniu żołądka. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ból kości ogonowej podczas siedzenia’

Rozpoznanie przerostu migdalka gardlowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

ZNIEKSZTAŁCENIA ŻOŁĄDKA (FORMATIONES VENTRICULI) .Zniekształcenie żołądka może być wywołane: 1) przez nisze żołądkowe; 2) przez blizny, zwłaszcza okrężne, powstałe po wygojeniu wrzodu trawiennego żołądka lub jego owrzodzeń innego pochodzenia; 3) przez zrosty żołądka z sąsiednimi narządami; 4) przez kurcze żołądka; 5) przez nieprawidłowe napięcie jego ścian; 6) przez skręt żołądka; 7) przez ucisk sąsiednich narządów. Nisze żółądkowe powstają przeważnie na tle choroby wrzodowej żołądka wskutek szerzenia się wrzodu w głąb, znacznie rzadziej bywają pochodzenia rakowego. Sama nisza może nie wywoływać dolegliwości, które by umożliwiały jej rozpoznanie, pomimo nawet dużych jej rozmiarów. W innych przypadkach nisza żołądkowa wywołuje przypadłości, które łącznie z całym obrazem pozwalają rozpoznać wrzód trawienny lub raka żołądka. Samą niszę rozpoznaje się tylko badaniem radiologicznym (str. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ból kości ogonowej podczas siedzenia’

Rozpoznanie przerostu migdalka gardlowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2019

Zwężenie zniekształcające żołądka może być jedno lub kilka. Jego rozmiar bywa różny: światło zwężenia czasami przepuszcza zaledwie ołówek, w innych przypadkach nie stanowi znaczniejszej przeszkody do przechodzenia pokarmów. Ze zniekształceń na szczególną uwagę zasługują: 1) żołądek klepsydrowaty. zwany także dwukomorowym (ventriculue bilocularis); 2) żołądek kaskadowaty; 3) żołądek wielokomorowy (ventriculus multilocularis); 4) żołądek ślimakowaty, czyli workowaty (ventriculus sacciformis). Żołądek klepsydrowaty składa się z dwóch komór, z których górna jest przeważnie większa. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries