gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

System tylko w nazwie – dostęp, odmiana i reforma w prowincjach Kanady ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ich skłonność do rozszerzania zakresu usług finansowanych ze środków publicznych woskuje i maleje, w zależności od ideologii partii rządzącej i warunków fiskalnych prowincji. Powoduje to, że systemy prowincjonalne różnią się od siebie nawzajem poza sektorem szpitala i lekarza. Opieka społeczna jest mniej hojnie finansowana niż opieka medyczna. Mieszkania wspomagające, wspomagane życie i opieka społeczna, które pomagają w codziennych czynnościach, są w dużej mierze finansowane z własnych środków. Opieka domowa w pielęgniarstwie jest w pewnym stopniu pokryta, ale dekady temu koszty ograniczono do stosunkowo niewielkiej stałej opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w większości prowincji. Dzisiaj większość prowincji ustala stawki na podstawie dochodów, co powoduje znaczny wzrost kosztów dla wielu mieszkańców. Ta rzeczywistość częściowo wyjaśnia rozwijającą się sieć domów spokojnej starości dla zysku, która zaspokaja rosnącą populację zamożnych seniorów, którzy szukają połączenia atrakcyjnych warunków mieszkaniowych, posiłków i zajęć.
Główne luki w usługach finansowanych ze środków publicznych wydają się lekceważyć zasadę kompleksowości zawartą w kanadyjskim ustawie o zdrowiu, ale definicja prawna kompleksowa , podobnie jak medycznie niezbędna , jest mało podobna do powszechnego użycia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pomniejsza lukę dla pracowników sektora publicznego i tych, którzy pracują dla stosunkowo dużych firm z sektora prywatnego. Ogólnie rzecz biorąc, wydatki out-of-pocket to 14% całości – wysokie według standardów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Pokrycie narkotyków jest szczególnie problematyczne – tylko połowa kosztów leków na receptę jest płacona przez państwo. Wiele raportów i zespołów zadaniowych wezwało do krajowego programu farmaceu- tycznego, ale jest niewielki apetyt na jego wdrożenie, pomimo szacunków, że siła nabywcza rządu w połączeniu z lepszymi praktykami w zakresie przepisywania leków może uratować miliardy dolarów1. Zakres pokrycia różni się znacznie w poszczególnych prowincjach. Niektórzy mają hojne programy dla wszystkich seniorów ze skromnymi zadaniami i bez dochodu. Inne ograniczają finansowanie publiczne dla osób korzystających z pomocy społecznej i osób o bardzo wysokich rocznych kosztach narkotyków. Konsekwencją tego fragmentarycznego podejścia są wysokie ceny, znaczne wskaźniki nieprzestrzegania planów opieki oraz znaczne niewłaściwe wykorzystanie. Jednym z pozytywnych udoskonaleń była międzyprowincjalna współpraca mająca na celu obniżenie cen leków generycznych, poprzednio wśród najwyższych na świecie, do 18% markowych kosztów (wciąż wyższych niż to konieczne, zdaniem niektórych analityków) .2
Większość wysiłków na rzecz reform skupia się na poprawie dostępu i redukcji kosztów, a nie na rozszerzaniu zasięgu, choć zmiany są powolne. Jednym z bardziej obiecujących wydarzeń była reforma podstawowej opieki zdrowotnej w Ontario, największej prowincji. Lekarze są podzieleni na zespoły ds. Zdrowia rodzinnego, które zarejestrowały ponad milion pacjentów, którzy wcześniej nie mieli regularnego źródła opieki medycznej. Wiele zespołów wybrało modele finansowania bez opłat za usługę. Wykazano, że wspólnotowe ośrodki zdrowia z lekarzami i klinikami interdyscyplinarnymi zapewniają lepszą opiekę pacjentom o wysokich potrzebach. Większość prowincji stworzyła organizacje upoważnione do poprawy jakości i bezpieczeństwa, wspierane przez krajowe agencje, takie jak Canadian Patient Safety Institute i Kanadyjska Fundacja na rzecz Poprawy Zdrowia.
Mimo ostatnich sukcesów kanadyjska służba zdrowia nadal jest niedochodowa
[przypisy: staler toruń, donepex, ketrel lek ]

Tags: , ,

No Responses to “System tylko w nazwie – dostęp, odmiana i reforma w prowincjach Kanady ad”

 1. Kuba Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Psychoterapia Gliwice[...]

 2. Dominika Says:

  U mnie pojawił się nie jeden włókniak

 3. Sherwood Gladiator Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: olejek makadamia[...]

 4. Marcel Says:

  Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

 5. Dagmara Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: trener personalny szczecin[...]

 6. Mateusz Says:

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

Powiązane tematy z artykułem: donepex ketrel lek staler toruń