gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Składniki uorganizowane

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Nabłonki. Osad moczu w chorobach narządu moczowego może zawierać prócz nabłonków wyżej wymienionych, nabłonki nerkowe, miedniczek nerkowych, moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej. Nabłonki nerkowe są 2-3-krotnie większe niż białe krwinki, mają kształt wieloboczny, jajowaty lub okrągły, brzegi ostre, protoplazmę ziarnistą i jądro duże, pęcherzowate, słabo widoczne. Są one podobne do na- błonka głębszych warstw dolnych dróg moczowych, od którego nie da się ich odróżnić, jeżeli leżą jako twory odosobnione. Skupiając się razem, mogą tworzyć wałeczki nabłonkowe nerkowe, świadczące o zmianach chorobowych w nerkach. Nabłonki miedniczek nerkowych, moczowodów, pęcherza i cewki moczowej mają różne kształty, zależnie od miejsca w narządzie moczowym oraz warstwy, z której pochodzą. Mogą być zatem: b) płaskie, wieloboczne (z warstwy górnej); c) jajowate, gruszkowate z ogonkami (z miedniczek, także z warstwy średniej) ; d) małe wieloboczne lub okrągłe z dużym jądrem (z nerek, także z warstw dolnych). Dla nabłonka miedniczek uważa się za znamienne układanie się na kształt dachówek. Nie jest to jednak cecha, właściwa wyłącznie nabłonkom miedniczek. Jak widać, z obrazu drobnowidowego niepodobna orzec, skąd w narządzie moczowym pochodzą nabłonki. Znaczna ich liczba w osadzie moczu zawsze świadczy o stanie chorobowym tego narządu. Nabłonki, zwłaszcza nerkowe, ulegają często zwyrodnieniu, wtenczas w ich protoplazmie stwierdza się bardzo drobne ziarnka białka rozpuszczające się w ługu i kwasie octowym, nieraz wodniczki (vacuolae) lub kuleczki tłuszczu ostro łamiące światło, barwiące się czarno kwasem osmowym a pomarańczowo sudanem; w jądrach komórek uległych zwyrodnieniu stwierdza się zmiany wsteczne. Zwyrodnienie nabłonka nerkowego przemawia za zmianami chorobowymi w nerkach. [patrz też: ashwagandha skutki uboczne, żołądek wielokomorowy, ropień opadowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ashwagandha skutki uboczne ropień opadowy żołądek wielokomorowy