gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Randomizowana próba glutaminy i przeciwutleniaczy u chorych krytycznie chorych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Krytycznie chorzy pacjenci mają znaczny stres oksydacyjny. Suplementacja glutaminą i antyoksydantem może oferować korzyści terapeutyczne, chociaż obecne dane są sprzeczne. Metody
W tej ślepej próbie czynnikowej 2 na 2 losowo przydzieliliśmy 1223 dorosłym osobom krytycznie chorym na 40 oddziałach intensywnej opieki medycznej (ICU) w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie, które doznały niewydolności wielonarządowej i otrzymały wentylację mechaniczną do przyjmowania suplementów glutaminy, przeciwutleniacze, oba lub placebo. Suplementy rozpoczęto w ciągu 24 godzin po przyjęciu na oddział intensywnej terapii i zostały dostarczone zarówno dożylnie, jak i dojelitowo. Pierwszorzędowym rezultatem była śmiertelność 28 dni. Ze względu na plan analizy pośredniej, wartość P poniżej 0,044 w końcowej analizie została uznana za wskazującą na istotność statystyczną.
Wyniki
Obserwowano tendencję do zwiększonej śmiertelności po 28 dniach u pacjentów, którzy otrzymywali glutaminę w porównaniu z tymi, którzy nie otrzymywali glutaminy (32,4% vs. 27,2%, skorygowany iloraz szans, 1,28, 95% przedział ufności [CI], 1,00 do 1,64; P = 0,05). Śmiertelność wewnątrzszpitalna i umieralność po 6 miesiącach były istotnie wyższe wśród osób, które otrzymywały glutaminę, niż wśród osób, które jej nie otrzymały. Glutamina nie miała wpływu na wskaźniki niewydolności narządów ani powikłań zakaźnych. Przeciwutleniacze nie miały wpływu na 28-dniową śmiertelność (30,8%, vs. 28,8% bez antyoksydantów, skorygowany iloraz szans, 1,09, 95% CI, 0,86 do 1,40, P = 0,48) lub jakikolwiek inny wtórny punkt końcowy. Nie było różnic między grupami w odniesieniu do poważnych zdarzeń niepożądanych (P = 0,83).
Wnioski
Wczesne podawanie glutaminy lub przeciwutleniaczy nie poprawiło wyników klinicznych, a glutamina wiązała się ze wzrostem śmiertelności wśród pacjentów krytycznie chorych z niewydolnością wielonarządową. (Finansowane przez Canadian Institutes of Health Research; ClinicalTrials.gov number, NCT00133978.)
Wprowadzenie
Chorzy na ciężką chorobę mają stres oksydacyjny. Najciężej chorzy na oddziałach intensywnej opieki medycznej (ICU) mają zwiększone mediatory stresu oksydacyjnego i częstsze występowanie niewydolności wielonarządowej niż pacjenci mniej ciężko chorzy.1-5 Metaanalizy randomizowanych badań klinicznych sugerują, że suplementacja glutaminą i przeciwutleniaczem u pacjentów w stanie krytycznym może być związane z lepszym czasem przeżycia. 7 Jednak ostatnie duże badania nie potwierdziły takiego działania. 98,9 Celem niniejszej próby była ocena wpływu wczesnej suplementacji glutaminą i przeciwutleniaczem u pacjentów w stanie krytycznym. Nasza hipoteza a priori zakładała, że suplementacja tymi substancjami odżywczymi zmniejszy śmiertelność 28 dni.
Metody
Uczestnicy badania
Kolejni dorośli, którzy otrzymywali mechaniczną wentylację i którzy zostali przyjęci na uczestniczące OIOM, zostali sprawdzeni pod kątem kwalifikowalności
[hasła pokrewne: babka płesznik dawkowanie, tarcza międzykręgowa, definicja zdrowia who ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: babka płesznik dawkowanie definicja zdrowia who tarcza międzykręgowa