gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Randomizowana próba glutaminy i przeciwutleniaczy u chorych krytycznie chorych AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Jednakże nie znaleźliśmy systematycznie niedoboru glutaminy w badaniu obejmującym 66 pacjentów. Przed naszą próbą przeprowadziliśmy badanie zmierzające do ustalenia dawki15 w celu oceny bezpieczeństwa tej strategii dawkowania, ale konstrukcja i niewielki rozmiar wcześniejszych badań uczyniły ją niewrażliwą na możliwe szkodliwe skutki, które zostały zidentyfikowane w tym większym badaniu. W odniesieniu do suplementacji antyoksydantem, nasze badanie nie wykazało żadnego ogólnego efektu ani żadnej podgrupy. To odkrycie może odzwierciedlać prawdziwy brak użyteczności przeciwutleniaczy; alternatywnie może to być spowodowane charakterystyką badanej populacji lub dawką i sposobem podawania w tym badaniu. Podstrona laboratoryjna pacjentów w Ameryce Północnej nie wykazała konsekwentnego występowania niedoboru selenu w badaniach europejskich i południowoamerykańskich dotyczących selenu u osób krytycznie chorych i zdrowych.16,17 Różnice te mogą odzwierciedlać znaczne zmniejszenie selenu w glebie obserwowane w częściach Europy ale nie w Ameryce Północnej.18 Możemy przepisać niewystarczającą dawkę selenu lub stosować nieefektywny schemat dawkowania, ponieważ wyższy niż normalny poziom selenu we krwi może być związany z najlepszym wynikiem19, a początkowy bolus selenu może były bardziej skuteczne niż stosowane przez nas ciągłe administrowanie.20
Mocne strony tego badania obejmują losowy i ślepy projekt, rygorystyczne określenie i rozstrzyganie infekcji oraz analizę zamiaru leczenia, co zwiększa wewnętrzną wiarygodność próby. Wysoki wskaźnik przestrzegania interwencji próbnych, duża liczba pacjentów oraz nabór na OIOM w Ameryce Północnej i Europie wzmacniają zewnętrzną wiarygodność.
Podsumowując, badanie to wykazało, że wczesne podanie glutaminy u pacjentów w stanie krytycznym z niewydolnością wielonarządową było szkodliwe. Obserwacja, że większość z tych pacjentów nie miała niedoboru glutaminy we wczesnej fazie ich krytycznej choroby, kwestionuje dominującą koncepcję, że glutamina jest niezbędnym składnikiem odżywczym, który wykazuje niedobór u krytycznie chorych pacjentów i wymaga natychmiastowej suplementacji. Wnioskujemy również, że suplementacja antyoksydacyjna dostarczona w tym badaniu nie przynosiła korzyści terapeutycznych.
[patrz też: kryształki kwasu moczowego w moczu, ashwagandha skutki uboczne, żołądek wielokomorowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ashwagandha skutki uboczne kryształki kwasu moczowego w moczu żołądek wielokomorowy