gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Randomizowana próba glutaminy i przeciwutleniaczy u chorych krytycznie chorych AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Nie stwierdzono istotnej różnicy w śmiertelności pomiędzy pacjentami, którzy otrzymali suplementację przeciwutleniającą a pacjentami, którzy nie otrzymali przeciwutleniaczy (odpowiednio 30,8% i 28,8%, skorygowany iloraz szans, 1,09, 95% CI, 0,86 do 1,40, P = 0,48). Nie stwierdzono istotnej interakcji pomiędzy glutaminą i przeciwutleniaczami (P = 0,49) (tabela 2). W analizie skuteczności oszacowanie skutków nie zmieniło się istotnie dla glutaminy w porównaniu do braku glutaminy (iloraz szans, 1,20; 95% CI, 0,89 do 1,62, P = 0,23) lub dla przeciwutleniaczy w porównaniu do braku przeciwutleniaczy (iloraz szans, 0,98; 95% CI, 0,73 do 1,32, P = 0,90). Nie stwierdzono istotnych różnic w 28-dniowej śmiertelności w żadnej z analiz z podgrupy a priori w analizie zamiaru leczenia (ryc. 2) lub w analizie skuteczności porównującej wpływ różnych suplementów do badań na śmiertelność 28-dniową (dane nie pokazane) i żadne testy heterogenności między podgrupami nie wykazały istotności (P> 0,05 dla interakcji dla wszystkich testów). Drugorzędne wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki kliniczne u wszystkich 1220 badanych pacjentów. Śmiertelność wewnątrzszpitalna i umieralność po 6 miesiącach była istotnie wyższa wśród pacjentów, którzy otrzymywali glutaminę niż wśród pacjentów, którzy nie otrzymywali glutaminy (tabela 3 i ryc. w dodatkowym dodatku). Istniał również znaczny wzrost mediany czasu do wyładowania żywego z OIOM oraz średni czas do wyładowania żywego ze szpitala wśród pacjentów, którzy otrzymali glutaminę w porównaniu z tymi, którzy jej nie otrzymali (Tabela 3). Wyniki w czterech indywidualnych grupach badanych-agentów, patrz Tabela 2 w Dodatku Uzupełniającym. Suplementacja glutaminy w porównaniu z brakiem glutaminy nie miała istotnego wpływu na wyniki niewydolności narządowej (tabela 3 w dodatkowym dodatku) ani na infekcje (tabela 4 w dodatkowym dodatku). Suplementacja przeciwutleniaczy w porównaniu z brakiem przeciwutleniaczy nie miała istotnego wpływu na wyniki wtórne (Tabela 3 oraz Tabela 3 i Tabela 4 w Dodatku Uzupełniającym).
Zdarzenia niepożądane
Łącznie 52 ciężkie działania niepożądane zgłoszono u 46 pacjentów; 4 zostały uznane za potencjalnie związane z suplementami do badań. Nie było znaczących różnic w częstości występowania poważnych zdarzeń niepożądanych we wszystkich grupach (p = 0,83) (tabela 5 w dodatkowym dodatku). Częstotliwość wysokich poziomów mocznika (> 50 mmol na litr) była wyższa wśród pacjentów, którzy otrzymywali glutaminę niż wśród tych, którzy jej nie mieli (13,4% w porównaniu z 4,0%, P <0,001).
Laboratorium Substudy
Wyjściowa mediana poziomu glutaminy i selenu w osoczu mieściła się w granicach normy u 66 pacjentów z grupy pacjentów (ryc. 2 i tabela 6 w dodatkowym dodatku)
[przypisy: ból kości ogonowej podczas siedzenia, naturalne sposoby na mszyce, ginekolog warszawa śródmieście ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowana próba glutaminy i przeciwutleniaczy u chorych krytycznie chorych AD 5”

 1. Scrapper Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta w lublinie[...]

 2. Cujo Says:

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

 3. Hog Butcher Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dentysta Bytom[...]

 4. Julia Says:

  Chyba bierzemy te same kapsułki

 5. Ludwik Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu plan treningowy na mase[...]

 6. Grzegorz Says:

  Nie wiem czemu służy ten artykuł.

Powiązane tematy z artykułem: ból kości ogonowej podczas siedzenia ginekolog warszawa śródmieście naturalne sposoby na mszyce