gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Randomizowana próba glutaminy i przeciwutleniaczy u chorych krytycznie chorych AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Protokół został zatwierdzony i przeprowadzony we współpracy z Canadian Critical Care Trials Group. Badanie zostało sfinansowane przez Canadian Institutes of Health Research. Firma Fresenius Kabi dostarczyła suplementy glutaminowe i nieograniczoną dotację. Biosyn dostarczył dożylny selen wszystkim uczestniczącym europejskim stronom. Żadna z tych agencji nie odgrywała roli decyzyjnej w projektowaniu lub prowadzeniu badań, analizie lub interpretacji danych, przygotowaniu manuskryptów ani decyzji o przesłaniu manuskryptu do publikacji.
Badanie przeprowadzono zgodnie z protokołem, który został opublikowany wcześniej9,11,12 i jest dostępny pod adresem. Ta próba została przeprowadzona między kwietniem 2005 r. A grudniem 2011 r. Na 40 OIT w krajach uczestniczących po zatwierdzeniu przez lokalne sądownicze i instytucjonalne rady ds. Etyki badań. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów lub ich przedstawicieli prawnych przed rejestracją.
Analiza statystyczna
Dane przeanalizowano zgodnie z protokołem, który zawierał szczegóły uzasadnienia wielkości próby, analizy pośrednie i ostateczny plan analityczny.12 W skrócie, zakładając 28-dniową śmiertelność o 30%, planowaliśmy zapisać 1200 pacjentów, którzy mogliby zostać poddane ocenie w celu zapewnienia 80% mocy, jeśli interwencja (lub obie interwencje) doprowadziły do zmniejszenia ryzyka o 25% do 22,5%. Ze względu na dwie zaplanowane analizy pośrednie, wartość P poniżej 0,044 w końcowej analizie została uznana za wskazującą istotność statystyczną.
Zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, wszyscy pacjenci zostali włączeni do grupy, do której zostali przydzieleni losowo. Ponadto przeprowadzono szczegółową analizę skuteczności obejmującą wyłącznie pacjentów, którzy otrzymywali badany lek przez co najmniej 5 dni. W pierwotnej wstępnej ocenie wyniku wykorzystano regresję logistyczną z określeniem obecności lub braku dysfunkcji sercowo-naczyniowej, obu badanych czynników i ich interakcji. Termin interakcji został zniesiony, gdy nie był znaczący. Obliczyliśmy iloraz szans i 95% przedział ufności w porównaniu z 28-dniową śmiertelnością dla każdej interwencji, zarówno ogólnej, jak i osobno, w obecności i nieobecności drugiej interwencji.13 Na koniec przeprowadziliśmy analizy z udziałem wcześniej zdefiniowanych podgrup, zgodnie z opisem w Dodatek dodatkowy.
Dla wszystkich analiz wyników wtórnych, przeprowadziliśmy oddzielne porównania dwóch grup, które otrzymały glutaminę z dwiema grupami, które nie otrzymały glutaminy i dwie grupy, które otrzymały przeciwutleniacze z dwiema grupami, które nie otrzymały przeciwutleniaczy. Liczby i wartości procentowe są przedstawione dla zmiennych jakościowych, mediany i kwartyli dla zmiennych skośnych, a także średnich, odchyleń standardowych i zakresów dla innych zmiennych ciągłych.
[podobne: pasma sluzu w moczu, lysoformin 3000, naturalne sposoby na mszyce ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowana próba glutaminy i przeciwutleniaczy u chorych krytycznie chorych AD 3”

 1. Nickname Master Says:

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

 2. Vortex Says:

  Article marked with the noticed of: Gliwice stomatolog[...]

 3. Scrapper Says:

  mononukleoza

 4. Marbles Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ginekologia[...]

 5. Kalina Says:

  Jak olej lniany to tylko świeży i przechowywany w lodówce w ciemnej butelce

Powiązane tematy z artykułem: lysoformin 3000 naturalne sposoby na mszyce pasma sluzu w moczu