gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Próba Zimnickiego

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Próba Zimnickiego polega na badaniu pracy nerek w warunkach zwykłych, bez obciążenia. Badany pozostaje przez całą dobę na zwykłej diecie ze zwykłą ilością płynów (1,5 litra). Przez całą dobę (dniem i nocą) zbiera się mocz co 3 godziny i w każdej porcji oznacza ilość i ciężar właściwy moczu. Pożądane jest także oznaczenie ilości chlorków odsetkowej i bezwzględnej. Z otrzymanych danych oblicza się ilość dobową moczu, moczenie przez 12 godzin dziennych i 12 godzin nocnych i stosunek odsetkowy ilości dobowej moczu do wypitych przez dobę płynów; zwraca się zarazem uwagę na rozpiętość wahań ilości poszczególnych porcji i ich ciężaru właściwego. Zależnie od spożywania pokarmów i picia płynów ilość poszczególnych porcji moczu waha się od 25 do 320 ml, poziom ciężaru właściwego od 1,004 do 1,024, chlorku sodu od 0,4 do 1,6ro; ilość chlorków w dziennej porcji wynosi 74,4ro chlorków, wydzielonych przez dobę; ilość w poszczególnych porcjach waha się od 0,2 do 2,43. Zdolność przystosowawcza nerek jest zatem bardzo duża. W chorobach nerek w razie upośledzenia ich sprawności okazuje próba Zimnickiego różne zaburzenia. Mianowicie stosunek ilości dobowej moczu do ilości płynów może być mniejszy niż u osób .zdrowych, czasami na odwrót bywa większy, zależnie od gorszego zwrotnego wsysania w cewkach nerkowych. Moczenie dzienne może zrównać się ilościowo- 7. nocnym, a nawet być mniejsze. Tor wydzielania moczu może być bardzo monotonny; sztywny, pomimo spożywania pokarmów i płynów, tak iż ilości poszczególnych porcji i ich ciężar właściwy wahają się w wąskich granicach – tym węższych, im silniej jest uszkodzona sprawność nerek. O najwyższej zdolności nerek wydzielania moczu sądzi Zimnicki na podstawie największej trzygodzinnej porcji moczu, przerachowanej na dobę. Zdolność nerek wydzielania mocznika ocenia się w próbie Zimnickiego na podstawie ciężaru właściwego porcji moczu najbardziej stężonej. Mnożąc ostatnie dwie cyfry ciężaru właściwego tej porcji moczu przez współczynnik Hasera wynoszący 2,33, oznacza Z i m n i c k i wagę pozostałości suchej moczu w jednym litrze. Dwie trzecie tej pozostałości przypada na składniki organiczne, a % ich składników – na mocznik. Oznaczywszy w ten sposób odsetkową ilość mocznika w porcji moczu o najwyższym ciężarze właściwym, łatwo już: 1) uzyskać sąd o największej zdolności nerek wydzielania mocznika, obliczając najwyższą możliwą dla chorego jego ilość w ilości dobowej moczu; 2) obliczyć, ile powinien chory wytworzyć na dobę moczu, by wydzielić 25-30 g mocznika, i w ten sposób, zestawiając otrzymany wynik z istotną dobową ilością moczu, wyjaśnić w przypadkach choroby nerek z ustalonym już ciężarem właściwym moczu, czy nerki są zdolne wydzielić cały mocznik. [podobne: dexadent, bellapan, przychodnia cepelek koszykowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba Zimnickiego”

  1. Lord Pistachio Says:

    Hipokryzja i pomroczność świadoma

  2. Amelia Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do weterynarz okulista warszawa[...]

  3. Liwia Says:

    Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

Powiązane tematy z artykułem: bellapan dexadent przychodnia cepelek koszykowa