gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Próba selekcji obrazowej i leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennego udaru mózgu

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Czy obrazowanie mózgu może zidentyfikować pacjentów, którzy mogą odnieść największe korzyści z terapii ostrego udaru niedokrwiennego i czy trombektomia wewnątrznaczyniowa poprawia wyniki kliniczne u takich pacjentów, pozostaje niejasna. Metody
W tym badaniu losowo przydzieliliśmy pacjentów w ciągu 8 godzin od wystąpienia dużych naczyń, uderzeń przedniej cyrkulacji poddawanych mechanicznej embolektomii (Merci Retriever lub Penumbra System) lub otrzymywaliśmy standardową opiekę. Wszyscy pacjenci przeszli wstępną terapię komputerową lub obrazowanie rezonansu magnetycznego mózgu. Randomizacja została podzielona na straty w zależności od tego, czy pacjent miał korzystny wzór penumbralny (znaczna, możliwa do odzyskania tkanka i mały rdzeń zawału), czy też wzór nieupienny (duży rdzeń lub mała lub nieobecna półcień). Oceniliśmy wyniki stosując 90-dniową zmodyfikowaną skalę Rankina, od 0 (bez objawów) do 6 (martwych).
Wyniki
Spośród 118 kwalifikujących się pacjentów średni wiek wynosił 65,5 roku, średni czas do zapisania wynosił 5,5 godziny, a 58% miało korzystny model penumbralny. Rewaskularyzację w grupie z embolektomią osiągnięto u 67% pacjentów. Śmiertelność w ciągu całego dnia wynosiła 21%, a wskaźnik objawowego krwotoku śródczaszkowego wynosił 4%; żadna stawka nie różniła się w zależności od grupy. Wśród wszystkich pacjentów średnie wyniki w zmodyfikowanej skali Rankina nie różniły się między embolektomią a standardową opieką (3,9 vs. 3,9, P = 0,99). Embolektomia nie przewyższała standardowej opieki u pacjentów z korzystnym układem penumbralnym (średni wynik, 3,9 vs 3,4, P = 0,23) lub wzór nieupienny (średnia punktacja, 4,0 vs. 4,4; P = 0,32). W pierwotnej analizie wyników w 90-dniowej zmodyfikowanej skali Rankina nie było interakcji między obrazowaniem przed leczeniem a przypisaniem do leczenia (P = 0,14).
Wnioski
Korzystny model penumbrowy w obrazowaniu neuroobrazowym nie zidentyfikował pacjentów, którzy odmiennie skorzystaliby z leczenia wewnątrznaczyniowego w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego, ani też nie wykazano, że embolektomia przewyższa standardową opiekę. (Finansowane przez National Institute of Neurological Disorders and Stroke; MR RESCUE ClinicalTrials.gov number, NCT00389467.)
Wprowadzenie
Liczne randomizowane, kontrolowane badania wykazały skuteczność stosowania dożylnego plazminogenu aktywatora plazminogenu (t-PA), podawanego do 4,5 godziny po wystąpieniu objawów ostrego udaru niedokrwiennego.1,2 Jednak ogólny efekt tej terapii były ograniczone, głównie ze względu na wąskie okno czasowe dostępne dla leczenia i ryzyko wystąpienia objawowego krwotoku śródmózgowego. Chociaż wykazano, że metody wewnątrznaczyniowe, w tym urządzenia do trombektomii, osiągają większy odsetek rekanalizacji niż stosowanie dożylnego t-PA, nie przeprowadzono randomizowanych, kontrolowanych badań porównujących wyniki kliniczne ze standardową opieką medyczną
[przypisy: donepex, boraks apteka, przychodnia cepelek koszykowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba selekcji obrazowej i leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennego udaru mózgu”

 1. Criss Cross Says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 2. Jeremi Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do palarnia kawy[...]

 3. Leonard Says:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

 4. Blister Says:

  Article marked with the noticed of: kosmetyczka[...]

 5. Sebastian Says:

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

Powiązane tematy z artykułem: boraks apteka donepex przychodnia cepelek koszykowa