gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Próba selekcji obrazowej i leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennego udaru mózgu AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Co więcej, wśród wszystkich zakwalifikowanych pacjentów, niezależnie od wzorca obrazowania penumbralnego na początku badania, nie zaobserwowano istotnych różnic w wynikach klinicznych i obrazowych u pacjentów poddawanych embolektomii w porównaniu z pacjentami otrzymującymi standardową opiekę medyczną. Wyniki te rodzą ważne pytania. Istnieje kilka możliwych wyjaśnień neutralnych wyników niezależnych od trafności hipotezy wyboru obrazu. Jedną z nich jest stosunkowo niewielka liczba istotnej rewaskularyzacji w grupie embolektomii, która być może była związana z użyciem urządzeń do embolektomii pierwszej generacji. W badaniach z randomizacją, nowicjuszki nowej generacji miały wyższy odsetek rewaskularyzacji i lepsze wyniki kliniczne niż Merci Retriever .7,8 Jest możliwe, że te urządzenia nowej generacji wykazywałyby korzyść z leczenia (i korzyści u pacjentów z wzór penumbralny) ze względu zarówno na wyższe wskaźniki rekanalizacji, jak i niższe wskaźniki powikłań .7,8 Inne potencjalne czynniki przyczyniające się do neutralnych wyników obejmują dłuższy czas od obrazowania do embolektomii, stosowanie dożylnych t-PA u niektórych pacjentów w grupie standardowej opieki i niejednorodność metod obrazowania, które zostały przetestowane (zarówno MRI, jak i CT). Pacjenci, którzy byli oceniani na CT, mieli większą przewidywaną objętość rdzenia niż ci oceniani na MRI, co sugeruje, że dwa podejścia do obrazowania i modele predykcyjne mogą różnić się pod pewnymi względami.
Alternatywnym aspektem jest to, że hipoteza wyboru obrazu jest wadliwa, jak obecnie uważa się. W naszym badaniu nie było różnicy w wynikach u pacjentów z korzystnym układem penumbralnym leczonych embolektomią w porównaniu z leczonymi standardową opieką medyczną.19 Ponadto analiza danych za pomocą krzywej charakterystyki operacyjnej odbiornika nie wykazują żadnego progu przewidywanej objętości rdzenia, który dałby pozytywny efekt leczenia u pacjentów z korzystnym układem penumbralnym.
Jest możliwe, że pacjenci z korzystnym układem penumbralnym, szczególnie w oknach o późnej porze (tj. .3 godzin), mogą mieć dobre wyniki funkcjonalne, niezależnie od tego, jakie leczenie rekonwalescencyjne poddają się20. W naszym badaniu pacjenci z korzystnym układem penumbrackim mieli poprawione wyniki, mniejsza objętość zawału i osłabiony wzrost zawału, w porównaniu z pacjentami z nienabłonkowym wzorcem, niezależnie od przydzielania leczenia. We wczesnych oknach czasowych (<3 godziny) rekanalizacja może być szczególnie korzystna u pacjentów z okluzyjnymi okluzjami i słabymi naczyniami dodatkowymi. Jednak w późniejszych oknach czasowych korzystny wzorzec penumbralny może być biomarkerem dla dobrego wyniku ze względu na obecność bardziej energicznych naczyń podporowych, a zatem większą tolerancję okluzji, zwiększone prawdopodobieństwo ewentualnej spontanicznej rekanalizacji i dobry wynik końcowy.17,21 U pacjentów z korzystnym układem penumbralnym bez wczesnej rekanalizacji, przepływ boczny może wspierać tkankę penumbralną do momentu wystąpienia spontanicznej rekanalizacji.
Wśród pacjentów z 7-dniowym obrazowaniem kontrolnym zaobserwowano większy odsetek dobrych wyników czynnościowych oraz mniejszych objętości zawałów u pacjentów po reperfuzji, rekanalizacji lub obu
[więcej w: donepex, ginekolog warszawa śródmieście, kryształy kwasu moczowego w moczu ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba selekcji obrazowej i leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennego udaru mózgu AD 7”

 1. Olga Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kancelaria odszkodowania Lublin[...]

 2. Yellow Menace Says:

  Zobaczcie czego ucza w medyku

 3. Mr. Wholesome Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dom opieki Kraków[...]

 4. Cosmo Says:

  To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

Powiązane tematy z artykułem: donepex ginekolog warszawa śródmieście kryształy kwasu moczowego w moczu