gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Próba selekcji obrazowej i leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennego udaru mózgu AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Stawki nie różniły się istotnie pomiędzy grupami w porównaniach parami (tabela 2). Drugorzędne wyniki
Rycina 2. Rycina 2. Wynik funkcjonalny po 90 dniach w czterech podgrupach pacjentów, według oceny zmodyfikowanej skali Rankina. Pokazano 90-dniowe zmodyfikowane wyniki Rankina u pacjentów poddawanych embolektomii lub otrzymujących standardową opiekę medyczną w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego z korzystnym układem penumbralnym (znaczna, możliwa do odzyskania tkanka i mały rdzeń zawału) lub wzorem bezogonowym (duży rdzeń lub mała lub nieobecna półcień) po dostosowaniu do wieku. Procenty pacjentów są pokazane w lub powyżej każdej komórki. Zmodyfikowana skala Rankina mieści się w zakresie od 0 do 6, przy czym wyższe wyniki oznaczają zwiększoną niepełnosprawność. Wśród wszystkich pacjentów średnie zmodyfikowane wyniki Rankina nie różniły się między embolektomią a standardową opieką medyczną (3,9 vs. 3,9, P = 0,99). Embolektomia nie przewyższała standardowej opieki medycznej u pacjentów z korzystnym układem penumbralnym (średni wynik, 3,9 vs. 3,4, P = 0,23) lub wzorzec nieuprawny (średni wynik, 4,0 vs. 4,4, P = 0,32).
W analizowanej wcześniej skorygowanej pod kątem wieku analizie 90-dniowe wyniki w zmodyfikowanej skali Rankina były niższe (wskazując na mniejszą niepełnosprawność) u pacjentów z wymiarem penumbralnym (3,6; przedział ufności 95% [CI], 3,3 do 4,0) niż u osób z nienabólowy wzór (4,2; 95% CI, 3,8 do 4,7; P = 0,047), niezależnie od przypisania leczenia. Nie było żadnych różnic na podstawie samego przypisania leczenia w końcowej objętości zawału lub wzroście uszkodzenia. Rycina 2 pokazuje rozkład wyników zgodnie z przypisaniem leczenia i obrazowaniem we wszystkich punktach na zmodyfikowanej skali Rankina. Dobry wynik czynnościowy (średni wynik, 0 do 2) w zależności od podgrupy przedstawiono w Tabeli 2. Ostateczna objętość zawału była mniejsza u pacjentów z korzystnym wzorcem penumbralnym niezależnie od przypisania leczenia. We wszystkich czterech podgrupach nie było istotnych różnic w częstości reperfuzji lub rekanalizacji w 7-dniowym obrazowaniu (Tabela 2).
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki wtórne, zgodnie ze stanem dotyczącym powtarzania i rewaskularyzacji. Tabela 3 przedstawia analizy końcowej objętości zawału i wyniku klinicznego na podstawie oceny rewaskularyzacji w czasie 7-dniowego obrazowania. Dobre 90-dniowe wyniki kliniczne, jak również osłabiony wzrost zawału, osiągnięto częściej u pacjentów z istotną reperfuzją (> 90% zmniejszenie objętości tkanki z> 6-sekundowym opóźnieniem w czasie do osiągnięcia szczytowej funkcji pozostałości) 13 oraz u pacjentów po 7-dniowej rewaskularyzacji (punktacja TICI, 2a do 3).
Analiza eksploracyjna z krzywą charakterystyki operacyjnej odbiornika nie pozwoliła ustalić progu przewidywanej objętości rdzenia, która dawałaby znaczącą różnicę w wynikach na podstawie przypisania leczenia i korzystnego wzoru penumbralnego.
Dyskusja
Nasze badanie nie potwierdziło naszej pierwotnej hipotezy, że obrazowanie penumbralne może zidentyfikować pacjentów, którzy odmiennie skorzystaliby z terapii wewnątrznaczyniowej w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego w ciągu 8 godzin od wystąpienia objawów
[przypisy: dexadent, agata szczurek, agata szczurek leczenie ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba selekcji obrazowej i leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennego udaru mózgu AD 6”

 1. Klara Says:

  Chyba bierzemy te same kapsułki

 2. Sidewalk Enforcer Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: szkolenie microblading[...]

 3. Aleksander Says:

  Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona

 4. Aniela Says:

  Article marked with the noticed of: pedicure[...]

 5. Magdalena Says:

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

Powiązane tematy z artykułem: agata szczurek dexadent lysoformin 3000