gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Próba selekcji obrazowej i leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennego udaru mózgu AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Spośród tych pacjentów 9 zostało wyłączonych z pierwotnych analiz (ryc. 1). Niniejsze sprawozdanie koncentruje się na 118 pacjentach, którzy spełnili pełne kryteria kwalifikowalności. Spośród tych pacjentów 64 zostało przydzielonych do embolektomii, a 54 do standardowej opieki. Tabela przedstawia wyjściową charakterystykę pacjentów i czterech podgrup, które zostały zdefiniowane zgodnie z przynależnością do grupy badanej i statusem wzoru penumbralnego. Charakterystyki demograficzne i czynniki ryzyka były podobne we wszystkich podgrupach, z wyjątkiem wyjściowego NIHSS, który był niższy w obu grupach wzorców penumbralnych. Różnice parami odnotowano również w zastoinowej niewydolności serca i spożywania alkoholu. Dla charakterystyki obrazowania mediana objętości ryzyka i przewidywana objętość rdzenia były niższe w grupach wzorców penumbralnych. Oprogramowanie do badania z powodzeniem przetworzyło 74 z 127 przypadków (58%) w czasie rzeczywistym. W podstawowym laboratorium 116 z 118 przypadków (98%) zostało pomyślnie przetworzonych automatycznie przez oprogramowanie. Dwa przypadki wymagały ręcznego przetworzenia w celu wygenerowania kodu wzoru. Ostateczne przyporządkowanie wzoru uległo zmianie po zasadniczym przetwarzaniu laboratoryjnym w 10 z 118 przypadków (8%). Nierównowaga w liczbie pacjentów wśród czterech komórek do randomizacji wynikała z przypadków, w których kategoryzacja wzorców nie była dokonywana w czasie rzeczywistym. Ogółem 68 z 118 pacjentów (58%) miało korzystny model penumbralny w ostatecznej ocenie podstawowej.
Interwencja
W grupie z embolektomią u ośmiu pacjentów zastosowano wspomagające dotętnicze t-PA (średnia dawka, 5,1 mg, zakres od 2 do 12). Rewaskularyzację (punktacja TICI, 2a do 3), określoną na podstawie angiografii pooperacyjnej, osiągnięto u 67% pacjentów. Wystąpiło siedemnaście powikłań proceduralnych, z których pięć uznano za poważne zdarzenia niepożądane (tabele S6, S7 i S8 w dodatkowym dodatku).
Podstawowe wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki badania. Tabela 2 przedstawia wyniki kliniczne i obrazowe dla czterech podgrup. Badanie pierwotnej analizy interakcji między przypisaniem leczenia a wzorem penumbralnym nie było znaczące, ze średnią różnicą 0,88 między pacjentami z wymiarem penumbralnym a osobami o wzwiązku nienabolowym w porównaniu między embolektomią a standardową opieką na podstawie badania 90-letniego. wynik dnia na zmodyfikowanej skali Rankina (P = 0.14).
Wśród wszystkich pacjentów średnie wyniki w zmodyfikowanej skali Rankina nie różniły się między embolektomią a standardową opieką (3,9 vs. 3,9, P = 0,99). U pacjentów z korzystnym układem penumbralnym embolektomia nie była lepsza niż standardowa opieka (średni wynik 3,9 vs. 3,4; P = 0,23). Podobnie, u pacjentów ze wzorem nieuprawnym, embolektomia nie była lepsza (średni wynik 4,0 vs. 4,4; P = 0,32). Po dostosowaniu do jedynego niezależnego wyjściowego czynnika prognostycznego (tj. Wieku), zarówno analiza interakcji, jak i analiza traktowania-pozostały negatywne (odpowiednio P = 0,43 i P = 0,36).
Bezpieczeństwo
W całej kohorcie współczynnik umieralności z 90% w ciągu całego dnia wynosił 21%, wskaźnik krwotoku z objawami wynosił 4%, a częstość bezobjawowego krwotoku wynosiła 58%.
[więcej w: kryształki w moczu, lysoformin 3000, donepex ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba selekcji obrazowej i leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennego udaru mózgu AD 5”

 1. Jowita Says:

  Article marked with the noticed of: Implanty Stomatologiczne[...]

 2. Murmur Says:

  Nic nie piszą o potasie

 3. Esquire Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do psycholog dziecięcy[...]

 4. Night Train Says:

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

Powiązane tematy z artykułem: donepex kryształki w moczu lysoformin 3000