gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Próba selekcji obrazowej i leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennego udaru mózgu AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ostateczne wzorcowe przypisanie obrazu i obrazu zostało określone przez centralne laboratorium obrazowania po kontroli jakości i przetwarzaniu obrazu. Embolektomia
Pacjenci z grupy embolektomii mogliby być leczeni za pomocą dowolnej kombinacji urządzeń embolektomijnych oczyszczonych za pomocą FDA, w tym Merci Retriever (od rozpoczęcia prób w 2004 r.) I systemu Penumbra (od 2009 r.). Do podawania ratunkowego t-PA w dawce aż 14 mg dopuszczono jako terapię ratunkową w ciągu 6 godzin po wystąpieniu objawów.
Mierniki rezultatu
Hipoteza pierwotnego badania głosiła, że obecność istotnej niedokrwiennej tkanki penumbralnej i niewielkiej objętości przewidywanego zawału serca, wizualizowanego w obrazowaniu multimodalnym CT lub MR, zidentyfikowałaby pacjentów, którzy najprawdopodobniej skorzystaliby z mechanicznej embolektomii w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego spowodowany okluzją dużych naczyń do 8 godzin po wystąpieniu objawów. Wynik funkcjonalny oceniono za pomocą zmodyfikowanej skali Rankina, która mieści się w zakresie od 0 do 6, z wyższymi wynikami wskazującymi na większą niepełnosprawność. Hipotezę przetestowano analizując, czy wstępny model penumbralny miał znaczącą interakcję z przypisaniem leczenia (embolektomia w porównaniu ze standardową opieką medyczną) jako wyznacznik wyników czynnościowych na wszystkich siedmiu poziomach zmodyfikowanej skali Rankina (przesunięcie w poziomie niepełnosprawności).
W analizach wtórnych pacjenci z ocenami od 0 do 2 na zmodyfikowanej skali Rankina zostali sklasyfikowani jako posiadający dobry wynik czynnościowy. Skuteczną rewaskularyzację oceniano za pomocą skali trombolitycznej w zawale mięśnia sercowego (TICI) w zakresie od 0 (bez perfuzji) do 3 (pełna perfuzja) .18 Częściową lub całkowitą rewaskularyzację zdefiniowano jako wynik TICI od 2a do 3. 7-dniowe obrazowanie perfuzji CT lub MRI, udana reperfuzja została zdefiniowana jako zmniejszenie o 90% lub więcej objętości zmiany perfuzji od linii podstawowej z czasem, aż szczyt funkcji pozostałości wyniósł ponad 6 sekund.
Analiza statystyczna
Przeprowadziliśmy nieparametryczną dwukierunkową analizę wariancji za pomocą metod permutacyjnych dla pierwotnego wyniku oceny w zmodyfikowanej skali Rankina. Analiza interakcji wariancji porównała średnią różnicę w traktowaniu dla wzorca penumbralnego w porównaniu z wzorcem bezogonowym. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute) i oprogramowania STATA, wersja 11.2.
Wyniki
Badana populacja
Rysunek 1. Rysunek 1. Rejestracja i wyniki. Skrót t-PA oznacza tkankowego aktywatora plazminogenu.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. W latach 2004-2011 losowo przydzielono 127 pacjentów do dwóch grup badanych
[więcej w: lorinden n, lysoformin 3000, konflikt udowo panewkowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba selekcji obrazowej i leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennego udaru mózgu AD 4”

  1. Bitmap Says:

    To tylko niedobór witaminy K

  2. Jagoda Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: fotele obrotowe biurowe[...]

  3. Hog Butcher Says:

    nie musisz leżeć cały czas w łóżku chyba że faktycznie źle się czujesz

Powiązane tematy z artykułem: konflikt udowo panewkowy lorinden n lysoformin 3000