gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Próba selekcji obrazowej i leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennego udaru mózgu AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Pacjenci, którzy byli leczeni t-PA dożylnie bez udanej rekanalizacji, kwalifikowali się, jeśli angiografia rezonansu magnetycznego lub angiografia CT po leczeniu wykazała trwałą okluzję docelową. Wszyscy pacjenci poddani zostali wstępnemu leczeniu multimodalnego CT lub MRI mózgu, co pozwoliło na stratyfikację zgodnie z obecnością korzystnego wzoru penumbralnego w porównaniu z wzorcem nonpenumbralnym podczas randomizacji za pomocą uprzedzonej techniki monetarnej. Korzystny wzór penumbralny zdefiniowano jako przewidywany rdzeń zawałowy o wielkości 90 ml lub mniejszej, a część przewidywanej tkanki zawału w zagrożonym regionie 70% lub mniej 16. Przestudiuj badanie
Badanie przeprowadzono na podstawie zwolnienia z urządzenia badawczego zatwierdzonego przez Food and Drug Administration (FDA). Komitet sterujący zaprojektował i nadzorował przebieg procesu, podjął decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji oraz zapewnił dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność tego raportu dla protokołu badania. Pierwszy autor opracował manuskrypt bez pomocy redakcyjnej. Laboratoria podstawowe ukończyły wstępne analizy neuroobrazowania bez uprzedniego przypisania leczenia przed blokadą bazy danych. Analizę danych przeprowadziło czterech autorów. Jeden autor, biostatysta, wykonał z góry określone analizy po wyczyszczeniu i zablokowaniu bazy danych. Zatwierdzenie uzyskano z instytucjonalnej komisji kontrolnej na każdym stanowisku badawczym. Pacjenci lub ich prawnie upoważnieni przedstawiciele wyrazili pisemną świadomą zgodę, z wyjątkiem jednego miejsca, które zostało zwolnione z wymogu uzyskania wyraźnej zgody przez FDA i instytucjonalną radę ds. Przeglądu.
Badanie zostało sfinansowane przez National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). Niezależny monitor medyczny i wyznaczona przez NINDS tablica danych i kontroli bezpieczeństwa nadzorowała przebieg badania. Nie było żadnych umów o poufności między NINDS a badaczami. Concentric Medical dostarczył urządzenia do badania do sierpnia 2007; następnie koszty pokrywane były przez fundusze badawcze lub płatników stron trzecich. Firma Concentric Medical nie uczestniczyła w projekcie badania ani w analizie lub interpretacji danych. Nie dostarczono żadnego komercyjnego wsparcia dla tego badania.
Analizy neuroobrazowania
Wyjściowe obrazowanie multimodalne było automatycznie przetwarzane na dedykowanym komputerze lokalnym, generując 4-cyfrowy kod, który przypisywał pacjentów do leczenia na podstawie oddzielnych bloków permutowanych bloków dla korzystnych wzorców penumbralnych i bezogonowych. Jeśli lokalne przetwarzanie końcowe nie powiodło się, oprogramowanie wygenerowało inny 4-cyfrowy kod wskazujący, że stan penumbralny był nieznany, a pacjent został poddany randomizacji przy użyciu sekwencji z zablokowanym blokiem o nieznanym wzorze
[przypisy: wkład koronowo korzeniowy cena forum, kryształy kwasu moczowego w moczu, wkład koronowo korzeniowy cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog bez skierowania kryształy kwasu moczowego w moczu wkład koronowo korzeniowy cena