gabinet ginekologiczny
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Choroby pęcherza moczowego

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W innych chorobach nerek i miedniczek nerkowych krwiomocz z kolką zdarza się znacznie rzadziej, mianowicie wtedy, gdy powstają w drogach moczowych skrzepy krwi zatykające moczowód. Krwiomocz przebiega w tych chorobach (gruźlica nerki i in.) raczej z bólami umiejscowionymi. Nadto bóle o charakterze kolki dołączają się w tych chorobach do poprzedniego krwiomoczu, w przeciwieństwie do kamicy nerkowej, w której krew w moczu pojawia się w toku albo po ustaniu kolki. W zapaleniu miedniczek do krwiomoczu dołącza się ropomocz (pyuria), który wtenczas występuje na pierwszy plan. W nowotworach nerki i miedniczek krwiomoczowi często nie towarzyszą bóle. W krwiomoczu na tle zatoru (embolia) stwierdza się chorobę będącą źródłem krwawienia. W chorobach pęcherza moczowego rozpoznaniu choroby wywołującej krwiomocz dopomaga wziernikowanie pęcherza. Przypadki, w których najdokładniejsze badania kliniczne pomimo nawet dłuższej obserwacji nie wykrywają przyczyny krwiomoczu, zalicza się do tzw. krwiomoczu samorodnego (haemaiuria essentialis s. idiopathica). Taki krwiomocz samorodny jest nieraz wyrazem ogniskowego zapalenia kłębków nerkowych, stanowiąc jedyny jego objaw, przemijający lub długotrwały. Krwiomocz samorodny rzadko przebiega z bólami w okolicy lędźwiowej. Z natężenia krwiomoczu nie można wnosić o ciężkości choroby narządu moczowego. I tak w początkowym okresie ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych może być w moczu mniej krwi niż; w okresie zdrowienia, zależnie od tego, że na początku zapalenia naczynia krwionośne kłębków mogą być tak uciśnięte, iż przepuszczaj ą mniej przesączu i krwi niż wtedy, gdy stan zapalny już ustępuje. Z drugiej jednak strony każdy nowy nawał, zapalenia kłębków może wywoływać pojawienie się krwi w moczu lub zwiększenie się krwiomoczu. [przypisy: leczenie endometriozy forum, wysiłkowe leczenie endometriozy forum, endometrioza stopnie ]

Comments Off

Krwiomocz

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Krwiomocz zdarza się także w toku leczenia promieniami rentgenowskimi, heksametylenotetraminą, trionalem, sulfonalem i innymi lekami. Krew może być w moczu także domieszką przypadkową, np. z narządu rodnego u kobiet w okresie miesiączki lub w toku chorób tego narządu. W każdym przypadku krwiomoczu konieczne jest określenie miejsca krwawienia oraz rodzaju choroby, .która krwiomocz wywołuje. Określenie miejsca w narządzie moczowym, z którego pochodzi domieszka krwi do moczu, opiera się na danych następujących: W krwawieniach z nerek, miedniczek nerkowych i moczowodów mocz jest zabarwiony krwią równomiernie na początku, w środku i w końcu tego samego tłoczenia (próba trzech szklanek). Jest to tzw. haematulia totalis, Krwiomocz końcowy (krew tylko w. trzeciej szklance) oraz wyraźnie większa ilość krwi w porcji końcowej moczu (haematuria terminalis) przemawiają za pochodzeniem krwi z pęcherza. Obecność krwi w moczu na początku moczenia (haematuria initialis) świadczy o chorobie cewki moczowej lub gruczołu krokowego. W chorobach gruczołu krokowego spostrzega się także obecność krwi w moczu czasami i w początkowej i w końcowej porcji moczu (haematuria initialis et terminalis), natomiast jeżeli krwawienie jest nieobfite, porcja środkowa prawie nie zawiera krwi. Krwawienie z cewki, niezależne od moczenia, pochodzi z części cewki leżącej między zwieraczem zewnętrznym a ujściem zewnętrznym cewki. Uwzględnia się także inne zmiany w moczu oraz stan poszczególnych części narządu moczowego i innych narządów. Mianowicie obecność w moczu długich, cienkich skrzepów krwi przemawia za chorobą górnej części narządu moczowego a przeciw pochodzeniu krwi z pęcherza. Przerywany krwiomocz objawiający się tym, że mocz w ciągu tego samego dnia jest już to jasny, już to zawiera krew, przemawia za krwawieniem z górnej części narządu moczowego. To samo dotyczy krwiomoczu, któremu towarzyszą bóle w jednej z okolic lędźwiowych. Stwierdzenie znacznego powiększenia nerki przemawia za tym, że źródłem krwawienia jest nerka. [podobne: leczenie endometriozy forum, wysiłkowe leczenie endometriozy forum, endometrioza stopnie]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »