gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Nowa inicjatywa na temat medycyny precyzyjnej

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Prezydent Obama od dawna wyraził silne przekonanie, że nauka oferuje wielki potencjał poprawy zdrowia. Teraz prezydent ogłosił inicjatywę badawczą, której celem jest przyspieszenie postępu w kierunku nowej ery medycyny precyzyjnej (www.whitehouse.gov/precisionmedicine). Wierzymy, że nadszedł czas na tę wizjonerską inicjatywę, a Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) i inni partnerzy będą pracować nad osiągnięciem tej wizji. Pojęcie medycyny precyzyjnej – zapobieganie i strategie leczenia, które biorą pod uwagę indywidualną zmienność – nie jest nowe1; Na przykład, pisanie krwi było używane do prowadzenia transfuzji krwi przez ponad wiek. Perspektywa zastosowania tej koncepcji została jednak znacznie poprawiona dzięki niedawno opracowanemu na dużą skalę biologicznym bazom danych (takim jak sekwencja ludzkiego genomu), potężnym metodom charakteryzowania pacjentów (takim jak proteomika, metabolomika, genomika, różnorodne testy komórkowe i nawet mobilna technologia zdrowotna) oraz narzędzia obliczeniowe do analizy dużych zbiorów danych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Medyczne lekcje medyczne marihuany – implikacje dla detalicznej marihuany w Kolorado cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Colorado dodało pytania na temat używania marihuany do badań populacji dorosłych i młodych ludzi, mając na celu pomóc publicznym służbom zdrowia w zidentyfikowaniu niepokojących trendów i uchwaleniu polityk i interwencji w celu lepszej ochrony wrażliwych subpopulacji. Ponadto państwo uruchamia kampanię edukacyjną mającą na celu zapobieganie zażywaniu marihuany przez nastolatków. Colorado stworzyło systemy nadzoru, które monitorują liczbę wizyt w oddziałach ratunkowych i hospitalizacjach związanych z używaniem marihuany, a także dane dotyczące połączeń z ośrodkami kontroli zatruć. Wysiłki te powinny umożliwić wczesne wykrycie tendencji i dostarczyć danych w celu wsparcia wszelkich polityk lub przepisów niezbędnych do ochrony dzieci. Urzędnicy ds. Read the rest of this entry »

Comments Off

Medyczne lekcje medyczne marihuany – implikacje dla detalicznej marihuany w Kolorado ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W rezultacie poziomy THC wzrosły z około 15% do ponad 20%, a poziomy w ekstrahowanym haszyszu lub koncentratach mogą podobno osiągnąć 90%. Szeroka gama produktów marihuany i zwiększona siła działania mogą mieć istotny wpływ na zdrowie publiczne. Dostępność różnorodnych produktów spożywczych naraża małe dzieci na ryzyko niezamierzonego zatrucia (patrz artykuł MacCoun i Mello w tym wydaniu czasopisma). W krajach, w których marihuana medyczna jest legalna, wykazano wyższy odsetek zgłoszeń do ośrodków kontroli trucizn pod kątem niezamierzonego narażenia na marihuanę u dzieci w wieku poniżej 9 lat, 2 i więcej pacjentów objęło opiekę w szpitalu dziecięcym w Denver ze względu na nieumyślne używanie marihuany po medycznej marihuany stała się dostępna na rynku.3 Te ustalenia sugerują, że większa dostępność marihuany, szczególnie w produktach jadalnych, może zwiększyć ryzyko dla małych dzieci. Już teraz, odkąd sprzedaż detaliczna rozpoczęła się w 2014 r., Centrum Poison and Drug Center Rocky Mountain otrzymało ponad 70% więcej połączeń związanych z ekspozycją na marihuanę niż w 2013.4
Legalizacja marihuany rekreacyjnej w Kolorado również nauczyła nas o potencjalnych negatywnych skutkach jadalnych produktów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Medyczne lekcje medyczne marihuany – implikacje dla detalicznej marihuany w Kolorado

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W 2000 r. Mieszkańcy Kolorado głosowali za legalizacją używania marihuany w stanach medycznych, takich jak jaskra, HIV-AIDS, rak, drgawki i silny ból. W latach 2000-2009 marihuana medyczna była dostępna w Kolorado tylko z roślin uprawianych w niekomercyjnych, domowych warunkach, a liczba użytkowników medycznych lub rejestrujących pozostawała stosunkowo niewielka. Jednak w 2010 roku zmieniono prawo stanowe, aby umożliwić komercyjną produkcję i dystrybucję marihuany medycznej. Liczba rejestrujących (zarówno dorosłych, jak i dzieci) gwałtownie wzrosła – z 4819 w grudniu 2008 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »