gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Ziarna lipoidowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Obok kulek tłuszczu stwierdza się w nabłonkach czasami ziarna lipoidowe. Ziarna te mogą leżeć także wolno jako twory odosobnione albo w postaci wałeczków. Znamienną ich cechę stanowi podwójne załamywanie światła. Uwidocznić je można dopiero w mikroskopie polaryzacyjnym: ziarna lipoidowe widać tu przy skrzyżowaniu pryzmatów Nicola na czarnym tle jako kuleczki świecące, w przeciwieństwie do innych ziarn nie łamiących podwójnie światła i dlatego czarnych, a więc niewidocznych. B zbadać w świetle spolaryzowanym zakłada się do okularu mikroskopu pryzmat Nicola, zwany analizatorem, a w miejscu kondensatora mikroskopu – pryzmat Nicola, zwany polaryzatorem. Dla otrzymania obrazu, znamiennego dla ziarn lipoidowych, pryzmaty Nicola ustawia się na krzyż. Ziarna lipoidowe stwierdza się w osadzie moczu w przewlekłej nerczycy lipoidowej i w skrobiawicy nerek. Znaczenie rozpoznawsze mają one tylko wtedy, gdy jest ich dużo. By nie wziąć za ziarna lipoidowe kryształów załamujących śwatło podwójne, wytrząsa się po odwirowaniu moczu osad z roztworem fizjologicznym soli kuchennej, ponownie odwirowuje; osad znowu wytrząsa z roztworem soli fizjologicznej i tak powtarza się wielokrotnie, aż kryształy rozpuszczą się. Krwinki czerwone w osadzie moczu w chorobach narządu moczowego mogą być bardzo nieliczne, odosobnione lub w większej liczbie w każdym polu widzenia. Zaścielając gęsto pole widzenia, mogą. zasłaniać inne składniki osadu. Ich kształt, wielkość i barwa w osadzie moczu bywają różne, zależnie od odczynu moczu, gęstości moczu i długości przebywania w nim krwinek. Krwinki czerwone, pochodzące z nerek, bywają okrągłe lub pierścieniowate, są wyługowane i dlatego blade (tzw. cienie krwinek) . W innych przypadkach są ziarnkami tłuszczowymi – (wałeczki tłuszczowe) lub lipoid owymi (wałeczki lipoidowe). Wałeczki tłuszczowe i lipoidowe spostrzega się w przewlekłej rozlanej nerczycy i w skrobiawicy nerek. [hasła pokrewne: konflikt udowo panewkowy, ginekolog warszawa śródmieście, staler toruń ]

Tags: , ,

No Responses to “Ziarna lipoidowe”

  1. Mercury Reborn Says:

    Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie

  2. Inga Says:

    [..] Cytowany fragment: catering dietetyczny Poznań[...]

  3. Judge Says:

    Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog warszawa śródmieście konflikt udowo panewkowy staler toruń