gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Nowa inicjatywa na temat medycyny precyzyjnej

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Prezydent Obama od dawna wyraził silne przekonanie, że nauka oferuje wielki potencjał poprawy zdrowia. Teraz prezydent ogłosił inicjatywę badawczą, której celem jest przyspieszenie postępu w kierunku nowej ery medycyny precyzyjnej (www.whitehouse.gov/precisionmedicine). Wierzymy, że nadszedł czas na tę wizjonerską inicjatywę, a Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) i inni partnerzy będą pracować nad osiągnięciem tej wizji. Pojęcie medycyny precyzyjnej – zapobieganie i strategie leczenia, które biorą pod uwagę indywidualną zmienność – nie jest nowe1; Na przykład, pisanie krwi było używane do prowadzenia transfuzji krwi przez ponad wiek. Perspektywa zastosowania tej koncepcji została jednak znacznie poprawiona dzięki niedawno opracowanemu na dużą skalę biologicznym bazom danych (takim jak sekwencja ludzkiego genomu), potężnym metodom charakteryzowania pacjentów (takim jak proteomika, metabolomika, genomika, różnorodne testy komórkowe i nawet mobilna technologia zdrowotna) oraz narzędzia obliczeniowe do analizy dużych zbiorów danych. Potrzebny jest teraz szeroki program badawczy, aby zachęcić twórcze podejście do medycyny precyzyjnej, przetestować je rygorystycznie, a ostatecznie wykorzystać je do zbudowania bazy dowodów potrzebnych do kierowania praktyką kliniczną.
Proponowana inicjatywa składa się z dwóch głównych elementów: krótkookresowego skupienia się na nowotworach i długoterminowego celu, jakim jest generowanie wiedzy mającej zastosowanie do całego zakresu zdrowia i chorób. Oba komponenty są teraz w naszym zasięgu dzięki postępowi w podstawowych badaniach, w tym biologii molekularnej, genomice i bioinformatyce. Co więcej, inicjatywa łączy się z coraz popularniejszymi trendami zwiększania łączności dzięki mediom społecznościowym i urządzeniom mobilnym, a także rosnącym pragnieniom Amerykanów, aby być aktywnymi partnerami w badaniach medycznych.
Onkologia jest oczywistym wyborem dla zwiększenia krótkoterminowego wpływu medycyny precyzyjnej. Nowotwory są powszechnymi chorobami; w sumie są jednymi z głównych przyczyn zgonów w kraju i na świecie, a ich liczba wzrasta w miarę starzenia się populacji. Są również szczególnie obawiają się, ze względu na ich śmiertelność, ich objawy i często toksyczne lub zniekształcone terapie stosowane w leczeniu. Badania ujawniły już wiele zmian molekularnych, które powodują raka, pokazując, że każdy rak ma swój własny genomowy podpis, z pewnymi cechami specyficznymi dla guza i niektórymi cechami wspólnymi dla wielu typów. Chociaż nowotwory są w dużej mierze następstwem akumulacji uszkodzeń genomu podczas życia, odziedziczone zmiany genetyczne przyczyniają się do ryzyka raka, czasami dogłębnie. To nowe zrozumienie mechanizmów onkogennych zaczęło wpływać na ocenę ryzyka, kategorie diagnostyczne i strategie terapeutyczne, przy coraz częstszym stosowaniu leków i przeciwciał zaprojektowanych w celu przeciwdziałania wpływowi określonych czynników molekularnych. Opracowano i opracowano wiele terapii celowanych, a kilka z nich przynosi korzyści, niektóre z nich są spektakularne.2 Ponadto nowe podejścia immunologiczne doprowadziły ostatnio do pewnych głębokich odpowiedzi, z oznakami, że podpisy molekularne mogą być silnymi predyktorami benefit.3
Cechy te sprawiają, że staramy się ulepszyć sposoby przewidywania, zapobiegania, diagnozowania i leczenia nowotworów zarówno pilnych, jak i obiecujących
[przypisy: żołądek wielokomorowy, definicja zdrowia who, darmowe leki dla seniorów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: darmowe leki dla seniorów definicja zdrowia who żołądek wielokomorowy