gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Ropomocz

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Niestwierdzenie bakterii w moczu pobranym jałowo nie dowodzi jeszcze zupełnej jego jałowości. I tak bardzo znamiennym objawem gruźlicy narządu moczowego jest ropomocz, w którym badanie bakterioskopowe nie wykrywa prątków gruźlicy. Mocz prawidłowy nie pobrany jałowo zawiera bakterie jako zanieczyszczenia. Szczególne znaczenie z tych bakterii ma pałeczka mastki (bacillus smegmae). Jako kwasooporna może być ona przyczyną mylnego rozpoznania gruźlicy narządu moczowego. Drobnowidowo w osadzie moczu stwierdza się bakterie pojedyncze lub w skupieniach. W ostrych chorobach zakaźnych górnej części narządu moczowego bakterie układają się czasami w kształcie wałeczków.
Pasożyty zwierzęce lub ich jaja stwierdza się w osadzie moczu rzadko. Najczęściej zdarza się tu glistnica robaczkowa (oxuurie oermicuiaris ), nadto rzęsistek pochwowy (trichomonas vaginalis), ogoniastek moczowy (cercomonas urinarius) i in. W Afryce i Azji Małej zdarzają się w osadzie moczu jaja motylicy krwawej (distomum, s. echsetosomum haematobium, s. bilharzia), wywołującej ciężkie uszkodzenia w narządzie moczowym, a w krajach podzwrotnikowych – młode okazy nitkowca ludzkiego (microfilaria sanguinis hominis), wywołującego moczenie mleczyste podzwrotnikowe (chyluria tropico), słoniowacinę (elephanthiasis Arabum), puchlinę brzuszną. mleczystą (ascites chylosus) i inne choroby pokrewne. W przypadkach bąblowca narządu moczowego można niekiedy wykryć w osadzie moczu haczyki, strzępy błony i nawet pęcherzyki. Śluz stwierdza się w moczu dość często w chorobach narządu moczowego, zwłaszcza w zapaleniu pęcherza moczowego i cewki moczowej. W zapaleniu miedniczek nerkowych ma duże znaczenie rozpoznawcze zmienność ilości śluzu w różnych porcjach moczu, czasami nawet pobranych tego samego dnia. Objaw ten zależy od przemijającego zatkania dróg moczowych po stronie miedniczki chorej.
Składniki nieuorganizowane Obecność składników nieuorganizowanych w osadzie moczu ma znaczenie w patologii narządu moczowego wtedy, gdy strącają się one już w drogach moczowych, tworząc piasek moczowy, żwir lub kamyki moczowe. W moczu kwaśnym są to kryształy kwasu moczowego i szczawianu wapniowego, rzadko siarczanu wapniowego oraz cystyny, a w moczu zasadowym kryształy moczanu amonowego, fosforanów i węglanów. Nadto w moczu kwaśnym często bywa ceglasty osad moczanów (sedimentum lateritium.), [hasła pokrewne: dermatolog bez skierowania, wysiłkowe dermatolog bez skierowania, kryształy kwasu moczowego w moczu]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: definicja zdrowia who dermatolog bez skierowania kryształy kwasu moczowego w moczu