gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Radiografia narządu moczowego i wziernikowanie pęcherza w okresie moczenia krwi

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Nieraz bardzo dopomaga radiografia narządu moczowego i wziernikowanie pęcherza w okresie moczenia krwią. W ten sposób można niejedno- krotnie rozstrzygnąć, czy krew pochodzi z. pęcherza, czy też z wyższej części narządu moczowego, a w takim razie, czy krwawienie jest jednostronne, czy też obustronne. W wątpliwych przypadkach wziernikowanie pęcherza uzupełnia się jego przepłukiwaniem. Krew pochodząca z pęcherza często znika na pewien czas po jego przepłukaniu, a krew z wyższych części narządu moczowego stwierdza się nadal w moczu. W przypadkach szczególnie trudnych do różnicowania uciekamy się do cewnikowania moczowodów. Metoda ta rozstrzyga stanowczo, czy krew pochodzi z górnych części narządu moczowego, czy też z pęcherza moczowego. Rozpoznanie choroby, która wywołuje krwiomocz, opiera się na całym obrazie chorobowym. W chorobach nerek i miedniczek krwiomocz przebiegający z wyraźnymi objawami kolki nerkowej zależy prawie zawsze od kamicy nerkowej. Toteż krwiomocz powstaje tu przeważnie po większych wysiłkach fizycznych, wstrząśnieniach ciała, gwatłownych ruchach tułowia. Natomiast krwiomocz w gruźlicy oraz w przypadkach nowotworów nerki pojawia się często bez widocznej przyczyny. [przypisy: dermatolog bez skierowania, wysiłkowe dermatolog bez skierowania, kryształy kwasu moczowego w moczu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: definicja zdrowia who dermatolog bez skierowania kryształy kwasu moczowego w moczu