gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Skuteczność transfuzji płytek krwi w celu zapobiegania krwawieniom u pacjentów z nowotworami hematologicznymi pozostaje niejasna. W tej próbie oceniano, czy polityka nieudzielania profilaktycznych transfuzji płytek krwi była równie skuteczna i bezpieczna jak polityka profilaktyki. Metody
Przeprowadziliśmy to randomizowane, otwarte badanie antynaczyniowe w 14 ośrodkach w Wielkiej Brytanii i Australii. Pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania lub nie przyjmowania, profilaktycznych transfuzji płytek krwi, gdy rano liczba płytek była mniejsza niż 10 x 109 na litr. Uprawnieni pacjenci to osoby w wieku 16 lat lub starsze, które otrzymywały chemioterapię lub przeszły transplantację komórek macierzystych i które miały lub miały być małopłytkowość. Pierwszorzędowym punktem końcowym było krwawienie ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na poziomie 2, 3 lub 4 do 30 dni po randomizacji.
Wyniki
Łącznie 600 pacjentów (301 w grupie bez profilaktyki i 299 w grupie z profilaktyką) przeszło randomizację w latach 2006-2011. Krwawienie z WHO stopnia 2, 3 lub 4 wystąpiło u 151 z 300 pacjentów (50%) w grupie nieleczonej. -profilaksja, w porównaniu ze 128 z 298 (43%) w grupie profilaktycznej (skorygowana różnica w proporcjach, 8,4 punktów procentowych, 90% przedział ufności, 1,7 do 15,2, P = 0,06 dla nie gorszej jakości). Pacjenci w grupie bez profilaktyki mieli więcej dni z krwawieniem i krótszym czasem do pierwszego epizodu krwawienia niż pacjenci w grupie profilaktycznej. Stosowanie płytek było znacznie zmniejszone w grupie bez profilaktyki. Wstępnie zdefiniowana analiza podgrupy wykazała podobny odsetek krwawień w dwóch grupach badawczych wśród pacjentów poddawanych autologicznemu przeszczepowi komórek macierzystych.
Wnioski
Wyniki naszych badań potwierdzają potrzebę dalszego stosowania profilaktyki podczas transfuzji płytek krwi i wykazują korzyści z takiej profilaktyki dla zmniejszenia krwawienia w porównaniu z brakiem profilaktyki. Znaczna liczba pacjentów miała krwawienie pomimo profilaktyki. (Finansowane przez Komitet ds. Badań i Rozwoju Krwi i Transplantacji Narodowej Służby Zdrowia oraz Australijski Czerwony Krwi Serwis krwi, TOPPS Controlled-Trials.com, ISRCTN08758735.)
Wprowadzenie
U pacjentów z nowotworami hematologicznymi często rozwija się ciężka trombocytopenia w następstwie choroby lub jej leczenia. Większość transfuzji płytek krwi jest podawana w profilaktyce, w celu zwiększenia liczby płytek krwi i zmniejszenia ryzyka krwawienia.1 Jednak stopień, w jakim profilaktyczne transfuzje płytek krwi są korzystne dla pacjentów z ciężką trombocytopenią, był niejasny.2-4 Niedawny test sugeruje, że polityka transfuzje płytek krwi tylko wtedy, gdy leczenie krwawień może stać się nowym standardem opieki u wybranych pacjentów, 5 jednak głównym punktem końcowym było zmniejszenie liczby transfuzji płytek krwi, a nie wynik kliniczny, taki jak krwawienie.
Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną próbę, aby ocenić, czy polityka profilaktycznych transfuzji płytek krwi nie była lepsza niż w przypadku profilaktycznych transfuzji płytek krwi w odniesieniu do częstości występowania krwotoku, na podstawie progu liczby płytek krwi wynoszącego mniej niż 10 x 109 na litr, co reprezentuje obecny standard praktyki dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi.6-9
Metody
Projekt i cel badania
Przeprowadziliśmy randomizowaną, równoległą, otwartą, próbę antynarkotykową w 14 ośrodkach hematologicznych w Wielkiej Brytanii i Australii.
[więcej w: symglic, agata szczurek przyczyny, agata szczurek ]

Tags: , ,

No Responses to “Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych”

  1. Milena Says:

    Nie wiem już co robić

  2. Tomasz Says:

    [..] Cytowany fragment: boli ząb[...]

  3. Skull Crusher Says:

    Prośbę o podanie nazwy ziół

Powiązane tematy z artykułem: agata szczurek naturalne sposoby na mszyce symglic