gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

Pojawiło się pytanie o korzyści płynące z profilaktyki. W naszym badaniu więcej przypadków krwawienia z grupy 2, 3 lub 4 według WHO wystąpiło w grupie bez profilaktyki niż w grupie z profilaktyką, ze znacznym wzrostem liczby dni z krwawieniem z WHO stopnia 2, 3 lub 4 i krótszy czas do pierwszego krwawienia z WHO stopnia 2, 3 lub 4. Praktycznie wszystkie te epizody krwawienia były stopnia 2 wg WHO; tylko 7 z 600 pacjentów biorących udział w badaniu miało krwawienie z stopnia 3. lub 4. według WHO. Więcej pacjentów w grupie bez profilaktyki miało krwawienie z oceny WHO stopnia 3 lub 4, ale różnica ta nie była znacząca. Wyniki naszych badań potwierdzają potrzebę dalszego stosowania profilaktyki podczas transfuzji płytek krwi i wykazują korzyści z takiej profilaktyki dla zmniejszenia krwawienia w porównaniu z brakiem profilaktyki. Jednak nawet jeśli pacjenci, którzy otrzymywali profilaktyczne transfuzje płytek krwi mieli mniej przypadków krwawień, odsetek krwawień w stopniu 2, 3 lub 4 według WHO pozostawał wysoki w tej grupie (43%).
Większość uczestników badania przeszła autologiczną transplantację komórek macierzystych. Wśród tych pacjentów częstość występowania krwawień w stopniu 2, 3 lub 4 według WHO była podobna w obu badanych grupach. Wyniki te różnią się od wyników z niedawnego badania, 5, które wykazało częstość występowania epizodów krwawienia stopnia 2. według WHO, które były wyższe wśród pacjentów w grupie bez profilaktyki, którzy przeszli autologiczny przeszczep komórek macierzystych. Pomimo tego odkrycia, autorzy sugerują, że strategia transfuzji tylko terapeutycznej może stać się standardem opieki w wybranych ośrodkach5. Nasza próba nie była zasilana, aby konkretnie odpowiedzieć na pytanie, czy strategia bez profilaktycznych transfuzji płytek krwi u pacjentów poddawanych autologicznym przeszczep komórek macierzystych jest skuteczny i bezpieczny. Taka strategia wymaga dalszych badań.
W naszym badaniu efekt leczenia był większy w podgrupie pacjentów z nowotworami hematologicznymi, którzy byli leczeni chemioterapią lub allogenicznym hematopoetycznym przeszczepieniem komórek macierzystych niż w przypadku autologicznych przeszczepów komórek macierzystych. Profilaktyczne transfuzje płytek krwi wiązały się z wyraźnym zmniejszeniem odsetka pacjentów, u których rozwinęły się 2, 3 lub 4 krwawienia WHO. W badaniu Wandta i wsp. Odnotowano również 5 częstszych przypadków krwawienia stopnia 3 lub 4 wśród pacjentów z ostrą białaczką szpikową, którzy nie otrzymywali żadnej profilaktyki, w porównaniu z tymi, którzy otrzymali profilaktykę, chociaż protokół badania określał obrazowanie czaszki tylko w przypadki bólów głowy zgłaszanych przez pacjentów w grupie bez profilaktyki. Na podstawie tych ustaleń ważne wydaje się zastosowanie profilaktycznych transfuzji płytek krwi u pacjentów z nowotworami hematologicznymi leczonymi chemioterapią lub allogenicznym hematopoetycznym przeszczepieniem komórek macierzystych.
Zalety naszej próby obejmują dobre przestrzeganie protokołu i niewielką stratę podczas obserwacji
[przypisy: poradnia medycyny nuklearnej, koszt badań lekarskich do pracy, kryształy kwasu moczowego w moczu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszt badań lekarskich do pracy kryształy kwasu moczowego w moczu poradnia medycyny nuklearnej