gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Inne drugorzędne wyniki. Średnia liczba dni z liczbą płytek krwi mniejszą niż 20 × 109 na litr lub mniej niż 10 × 109 na litr była większa wśród pacjentów w grupie bez profilaktyki niż wśród osób z grupy profilaktycznej (p <0,001) (tabela 3). ). Nie było znaczącej różnicy w czasie do wyzdrowienia z trombocytopenii pomiędzy dwiema grupami (Tabela 3, i Fig. Transfuzje płytek krwi
Odsetek pacjentów, którzy otrzymywali transfuzję płytek krwi był niższy w grupie bez profilaktyki niż w grupie profilaktycznej (59% [176 z 300 pacjentów] vs. 89% [266 z 298]), P <0,001) (Tabela 3). Średnia (. SD) liczba transfuzji płytek krwi na pacjenta była również niższa w grupie bez profilaktyki (1,7 . 2,6 vs. 3,0 . 3,2) (tabela 3). Całkowita liczba przetoczonych jednostek płytek wyniosła 580 w grupie bez profilaktyki i 964 w grupie profilaktycznej.
Inne wyniki
Nie zaobserwowano istotnej różnicy między badanymi grupami w liczbie dni spędzonych w szpitalu lub w liczbie pacjentów otrzymujących transfuzję krwinek czerwonych. Niewielki, ale znaczący wzrost liczby jednostek czerwonych krwinek przetoczonych na pacjenta zaobserwowano w grupie bez profilaktyki (Tabela 3).
Analiza podgrup
Wstępnie zdefiniowana analiza podgrup wykazała istotną interakcję pomiędzy pacjentami, którzy przeszli autologiczną transplantację komórek macierzystych i innych pacjentów (P = 0,04) (Tabela 2). W podgrupie pacjentów poddanych autologicznemu przeszczepowi komórek macierzystych, krwawienie z grupy 2, 3 lub 4 według WHO wystąpiło u 47% pacjentów w grupie bez profilaktyki (99 z 210 pacjentów), w porównaniu z 45% osób z grupy profilaktycznej (95 z 210, różnica w proporcjach, 2,3 punktu procentowego, 90% CI, -5,7 do 10,3).
Poważne zdarzenia niepożądane
Odsetek pacjentów z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi (w tym z posocznicą i pogorszeniem czynności oddechowej) nie różnił się istotnie pomiędzy badanymi grupami (6% pacjentów w grupie bez profilaktyki [18 z 300 pacjentów] i 7% osób z grupy profilaktycznej [ 20 z 298], iloraz szans bez profilaktyki, 0,85, 95% CI, 0,43 do 1,66, P = 0,63). Wystąpiło jedno poważne działanie niepożądane związane z transfuzją (pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy), które wystąpiło w grupie z profilaktyką.
Dyskusja
Ogólne odkrycie we wszystkich badaniach profilaktycznych transfuzji płytek krwi, w tym dwa największe badania, w których porównano różne progi dla profilaktyki7 lub dawek, 15 oznacza brak istotnej różnicy między grupami badanymi w zakresie wyników hemostatycznych (tj. Brak zwiększonego krwawienia przy restrykcyjnej polityce profilaktyka, niezależnie od tego, czy porównanie dotyczyło niższego progu liczby płytek krwi lub niższej dawki płytek w profilaktyce)
[podobne: konflikt udowo panewkowy, lorinden n, xotepic ]

Tags: , ,

No Responses to “Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 7”

  1. Sebastian Says:

    Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

  2. Thrasher Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu biegunka u niemowlaka[...]

  3. Nina Says:

    może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem

Powiązane tematy z artykułem: konflikt udowo panewkowy lorinden n xotepic