gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Odsetek pacjentów, którzy otrzymali wszystkie transfuzje zgodnie z protokołem był nieco wyższy w grupie bez profilaktyki (86% [258 z 300 pacjentów]) niż w grupie profilaktycznej (77% [230 z 298]); pacjenci, którzy otrzymali wszystkie transfuzje zgodnie z protokołem, zostali włączeni do analizy per-protokołu (Tabela Pierwotny punkt końcowy
Krwawienia z WHO stopnia 2, 3 lub 4 wystąpiły u 50% pacjentów w grupie bez profilaktyki (151 z 300 pacjentów), w porównaniu z 43% osób z grupy profilaktycznej (128 z 298, skorygowana różnica w proporcjach 8,4 punktu procentowego, 90% przedział ufności [CI], 1,7 do 15,2, P = 0,06 dla nie gorszej jakości). Dlatego badanie to nie wykazało, że strategia zapobiegania profilaktyce transfuzji płytek krwi nie była lepsza niż strategia profilaktyki w odniesieniu do częstotliwości krwawień WHO stopnia 2, 3 lub 4. Analiza wyższości post hoc wykazała brak profilaktyki gorszy od profilaktyki (P = 0,04). Analizy wrażliwości wskazywały, że wyniki te są solidne (patrz Dodatek dodatkowy). Wyniki na podstawie protokołu przedstawiono w dodatkowym dodatku.
Dodatkowe punkty końcowe
Krwawienie
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne i wtórne wyniki krwawienia. Rysunek 2. Rysunek 2. Czas do pierwotnego wyniku. Pierwszorzędowym rezultatem był krwawiący epizod stopnia 2 (umiarkowany, transfuzja krwinek czerwonych nie potrzebna natychmiast), stopień 3 (ciężki, wymagający przetoczenia krwinek czerwonych w ciągu 24 godzin) lub stopień 4 (osłabiający lub zagrażający życiu), zgodnie z program klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Czas do pierwszego epizodu krwawienia był znacznie krótszy w grupie bez profilaktyki niż w grupie profilaktycznej.
Dane dotyczące epizodów krwawienia przedstawiono w Tabeli 2. Liczba dni z epizodami krwawienia wg WHO stopnia 2, 3 lub 4 w okresie obserwacji była wyższa w grupie bez profilaktyki niż w grupie profilaktycznej (wskaźnik częstości, 1,52; % CI, 1,14 do 2,03; P = 0,004). Czas do pierwszego epizodu krwawienia był znacznie krótszy w grupie bez profilaktyki niż w grupie profilaktycznej (p = 0,02) (ryc. 2). Chociaż odsetek pacjentów z epizodami krwawienia stopnia 3. lub 4. według WHO był wyższy w grupie bez profilaktyki (2% [6 z 300 pacjentów, w tym z krwawieniem wewnątrzczaszkowym]) niż w grupie z profilaktyką (<1% [1 z 298]), różnica ta nie była znacząca.
Nie było zgonów z powodu krwawienia. Tylko dwóch z siedmiu pacjentów, u których wystąpiło krwawienie stopnia 3. lub 4. według WHO miało liczbę płytek mniejszą niż 10 × 109 na litr na początku epizodu krwawienia (ogólna mediana liczby płytek, 16 × 109 na litr [zakres, 3 × 109 do 42 x 109 na litr]). Obydwaj pacjenci byli w grupie bez profilaktyki i otrzymywali chemioterapię indukcyjną z powodu ostrej białaczki szpikowej (dane nieukazane).
Liczba płytek krwi
Tabela 3
[hasła pokrewne: xotepic, symglic, dexadent ]

Tags: , ,

No Responses to “Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 6”

 1. Chuckles Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: sklep rehabilitacyjny[...]

 2. Houston Says:

  Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

 3. Diana Says:

  Article marked with the noticed of: Cytrulina[...]

 4. Scrapper Says:

  Jak olej lniany to tylko świeży i przechowywany w lodówce w ciemnej butelce

Powiązane tematy z artykułem: dexadent symglic xotepic