gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Deklaracja nie gorszej wymagała, aby górna granica przedziału ufności 90% była niższa niż margines niezależności. Dni z brakującymi ocenami krwawienia uwzględniono przy zastosowaniu metody wielokrotnego imputacji (patrz Dodatek dodatkowy). Analizy wrażliwości przeprowadzono w celu oceny solidności pierwotnej analizy w odniesieniu do brakujących danych. Wszystkie analizy skorygowano o diagnostykę i leczenie badawcze jako zmienne minimalizujące17, 18, ale nie zostały skorygowane o środek, z powodu nadmiernego naciągania. Zastosowano ujemny model regresji dwumianowej do analizy częstości występowania krwawień w stopniu 2, 3 lub 4 do 30 dni po randomizacji, liczby transfuzji płytek krwi i krwinek czerwonych i jednostek przetoczonych, liczby dni w szpitalu, oraz liczbę dni z liczbą płytek mniejszą niż 20 × 109 na litr. Wszystkie analizy zostały wykonane przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 12.1 (StataCorp) i zostały wstępnie zdefiniowane w planie analizy statystycznej, o ile nie określono inaczej (patrz Dodatek dodatkowy).
Wyniki
Badana populacja
Rysunek 1. Rysunek 1. Badanie rejestracji i losowania. Spośród 1075 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu 301 pacjentów przydzielono losowo do profilaktyki bez profilaktyki, a 299 do profilaktyki; pacjent w każdej grupie badanej wycofał się natychmiast po randomizacji. Łącznie 546 pacjentów zostało zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, a 54 w Australii.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów w badaniu, według grupy badawczej. Spośród 1075 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu 600 poddano randomizacji (301 pacjentom nie przypisano żadnej profilaktyki i 299 w profilaktyce) w okresie od sierpnia 2006 r. Do sierpnia 2011 r. (Ryc. 1); 546 pacjentów zostało zapisanych do Zjednoczonego Królestwa i 54 w Australii. Wyjściowa charakterystyka była dobrze dopasowana pomiędzy dwiema grupami badawczymi (tabela 1). W sumie 70% pacjentów w obu grupach przeszło autologiczną transplantację komórek macierzystych. Dwóch pacjentów (1 w każdej grupie) wycofało się z badania bezpośrednio po randomizacji i zostało wykluczonych z pierwotnej analizy wyników.
Oceny krwawienia
Oceny krwawienia zakończono w 93% dni badania (8405 z 9030 dni) dla pacjentów w grupie bez profilaktyki oraz w 97% dni badania (8733 z 8970) w grupie profilaktycznej. Większość pacjentów w obu grupach miała informacje dotyczące krwawienia zakończone w każdym dniu badania (mediana w grupie bez profilaktyki, 30 dni (zakres międzykwartylowy, 29 do 30), mediana w grupie profilaktycznej, 30 dni (zakres międzykwartylowy, 30 do 30 ]).
Przestrzeganie protokołu
Większość transfuzji w obu grupach podano zgodnie z protokołem (89% [450 z 504 transfuzji] w grupie bez profilaktyki i 91% [810 z 894] w grupie profilaktycznej)
[hasła pokrewne: pasma sluzu w moczu, kryształki w moczu, lorinden n ]

Tags: , ,

No Responses to “Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 5”

 1. Adrianna Says:

  Article marked with the noticed of: lipoliza iniekcyjna warszawa[...]

 2. Paulina Says:

  Takie badanie od 10 lat robia

 3. Jędrzej Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: fizjoterapia warszawa[...]

 4. Emil Says:

  jestem chora na niedoczynnosc tarczycy i przysadki mozgowej

Powiązane tematy z artykułem: kryształki w moczu lorinden n pasma sluzu w moczu