gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Dane o zdarzeniach niepożądanych związanych z transfuzją zebrano ze szpitali na podstawie standardowych definicji stosowanych w brytyjskim lub australijskim krajowym systemie zgłaszania chęci do nadzoru nad hemodilancją. Przestudiuj badanie
Badanie przeprowadzono zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej i Dobrej Praktyki Klinicznej. Protokół został zatwierdzony przez niezależne komisje etyczne w Wielkiej Brytanii i Australii. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo dokonał przeglądu bezpieczeństwa pacjentów i wyników tymczasowej analizy danych. Badanie przeprowadzono zgodnie z protokołem (dostępnym na stronie), a wszyscy autorzy ręczyli za integralność zgłoszonych danych i analiz oraz za zgodność badania z protokołem. Nikt, kto nie jest autorem, nie przyczynił się do powstania manuskryptu.
Organy finansujące nie odgrywały żadnej roli w analizie ani decyzji o przekazaniu manuskryptu do publikacji; nie było komercyjnego wsparcia dla tego badania. Badanie zostało przeprowadzone przez National Health Service Blood and Transplant and Medical Research Council Unit. Badanie zostało przyjęte przez National Cancer Research Network i włączone do brytyjskiego portfolio badań klinicznych.
Analiza statystyczna
Wymaganą wielkość próbki obliczono na podstawie różnicy w proporcjach pierwotnego wyniku krwawienia z poziomu 2, 3 lub 4 według WHO. Początkowo założono, że częstość występowania krwawień w grupie z profilaktyką wynosi w przybliżeniu 20% .7 90% mocy, jednostronny poziom istotności 5% i margines nieineriorowości 10%, 280 pacjentów było wymaganych w każdej grupie. Liczba ta została zaokrąglona do 300 pacjentów na grupę, w sumie do 600 pacjentów. Wcześniej ustalono, że wielkość próby zostanie ponownie obliczona na podstawie wskaźnika zdarzeń w grupie profilaktycznej w ślepej, przejściowej analizie po 100 losach pacjentów poddanych randomizacji. Na tym etapie ogólny wskaźnik zdarzeń wynosił 48%, co było podobne do wskaźników podawanych w badaniach klinicznych nad dawkami płytek krwi opublikowanymi po rozpoczęciu tego badania.15,16 Z tego względu dopuszczono proporcjonalnie większy margines antynarkotykowy na poziomie 15%. Oszacowano, że oryginalna próbka 300 pacjentów na grupę zapewni co najmniej 90% mocy przy jednostronnym poziomie istotności 5%.
Podstawowa analiza była oparta na zasadzie zamiaru leczenia i obejmowała wszystkich pacjentów z co najmniej jedną wypełnioną oceną oceny krwawienia. Analizy wtórne przeprowadzono jako analizy wtórne i wykluczono pacjentów poddanych transfuzji płytek krwi z powodów niezalecanych w protokole (patrz Dodatek dodatkowy).
Niekorzystność pierwotnego wyniku oceniano na podstawie 90-procentowego przedziału ufności dla różnicy między grupami w proporcjach pacjentów, którzy mieli krwawienie z WHO stopnia 2, 3 lub 4 (grupa bez profilaktyki bez grupy profilaktycznej) i obliczane przy użyciu uogólnionego modelu liniowego z łączem tożsamości i rodziną dwumianową
[przypisy: naturalne sposoby na mszyce, ból kości ogonowej podczas siedzenia, nerwica natręctw myślowych ]

Tags: , ,

No Responses to “Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 4”

 1. Married Man Says:

  Ile razy juz to czytalem

 2. Bartłomiej Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do poradnia zdrowia psychicznego poznań[...]

 3. Toe Says:

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

 4. Troubadour Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ortodonta Bytom[...]

 5. Nikola Says:

  Włókniaki można potraktować Brodacidem

Powiązane tematy z artykułem: ból kości ogonowej podczas siedzenia naturalne sposoby na mszyce nerwica natręctw myślowych