gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Odpowiednie normy krajowe dotyczące składników płytek krwi znajdują się w Dodatku Uzupełniającym. Próg dla transfuzji krwinek czerwonych (przy braku utraty krwi z powodu krwawienia) był poziomem hemoglobiny poniżej 90 g na litr. Randomizacja
Pacjentów losowo przypisano do dwóch grup badanych w stosunku 1: za pomocą niezależnej, scentralizowanej, skomputeryzowanej usługi randomizacji (telefonicznej do 2009 r., A następnie internetowej). Pierwszych 10 pacjentów przydzielono za pomocą prostej randomizacji. Pozostali pacjenci zostali przydzieleni z wykorzystaniem minimalizacji.12 Czynnikami minimalizującymi były centrum badań, diagnoza i plan leczenia. Pacjenci zostali przypisani do preferowanego leczenia z prawdopodobieństwem 0,75. Ze względu na charakter interwencji pacjenci i klinicyści byli świadomi zadań w grupie badanej.
Zbieranie danych
Zbieranie danych kontynuowano przez 30 dni po randomizacji. Codzienne formularze oceny krwawienia wykonywali przeszkoleni pracownicy każdego dnia, gdy pacjent przebywał w szpitalu. Pacjenci, którzy zostali wypisani do domu w czasie obserwacji, wypełniali pamiętniki krwawienia13; jeśli pacjenci zgłaszali krwawienie, kliniczne formularze oceny krwawienia zostały wypełnione podczas kolejnej wizyty w szpitalu.
W celu zapewnienia dokładności i jednolitości ocen krwawień, powtarzające się sesje szkoleniowe, szkolenia scenariuszy i wskazówki (laminowane arkusze informacyjne) dla personelu badawczego zostały przeprowadzone i przeprowadzono monitoring na miejscu, w tym powtórzone oceny krwawienia (pełne dane są dostępne w Dodatek dodatkowy). Wszystkie pisemne opisy epizodów krwawienia zostały zbadane przez dwóch oceniających, którzy nie byli świadomi wykonywania zabiegów.
Wyniki
Pierwszorzędowym wynikiem był odsetek pacjentów z krwawieniem z WHO na poziomie 2, 3 lub 4 do 30 dni po randomizacji (patrz Dodatek dodatkowy). Przed rozpoczęciem badania pilotowanie ocen krwawienia wskazało, że określone formy krwawienia stopnia uznano za istotne klinicznie u pacjentów z ciężką trombocytopenią i liczbą płytek krwi mniejszą niż 10 x 109 na litr i działały jako czynniki wyzwalające transfuzję płytek krwi14,15; te zdarzenia obejmowały rozsiane lub uogólnione wybroczyny i krwawienia z nosa trwające ponad 30 minut. Ocenę stopnia krwawienia przypisano centralnie za pomocą algorytmu komputerowego, który został zwalidowany za pomocą porównania z ręcznym systemem przydziału (98% zgodność w przypadku krwawienia z oceną WHO 0 lub vs. .2 w przypadku 1472 ocen krwawienia od 148 pacjentów).
Drugorzędne wyniki obejmowały liczbę dni z krwawieniem z WHO stopnia 2, 3 lub 4; czas od randomizacji do pierwszego krwawienia z WHO stopnia 2, 3 lub 4; krwawienie z WHO stopnia 3 lub 4; liczba transfuzji płytek krwi i krwinek czerwonych; liczba dni z liczbą płytek mniejszą niż 20 × 109 na litr; czas do wyzdrowienia z trombocytopenii (liczba płytek,> 50 x 109 na litr przez 3 dni bez wspomagania transfuzji płytek krwi); i czas w szpitalu
[podobne: konflikt udowo panewkowy, nerwica natręctw myślowych, lorinden n ]

Tags: , ,

No Responses to “Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 3”

 1. Mental Says:

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

 2. Dropkick Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: antiaging[...]

 3. High Kingdom Warrior Says:

  Moja babcia ma zaćmę

 4. Onion King Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: weterynarz dermatolog warszawa[...]

 5. Dr. Cocktail Says:

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

 6. Lilia Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psycholog w Rzeszowie[...]

 7. Maciej Says:

  Nic mi sie nie dzieje od momentu wizyty.

Powiązane tematy z artykułem: konflikt udowo panewkowy lorinden n nerwica natręctw myślowych