gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Głównym celem było ustalenie, czy polityka nieudzielania przetoczeń płytek krwi w profilaktyce klinicznego krwawienia była równie bezpieczna i skuteczna, jak profilaktyka. Kliniczne krwawienie definiowano jako krwawienie wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na poziomie 2 lub wyższym, do 30 dni po randomizacji. System oceny WHO jest najczęściej stosowaną oceną nasilenia krwawień w badaniach transfuzji płytek krwi. W systemie WHO epizody krwawienia są klasyfikowane jako stopień (łagodny), stopień 2 (umiarkowany, przetoczenie krwinek czerwonych nie jest potrzebne natychmiast), stopień 3 (ciężki, wymagający przetoczenia krwinek czerwonych w ciągu 24 godzin) lub stopień 4 (wyniszczający lub zagrażający życiu) .11 Dalsze szczegóły definicji znajdują się w Dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem . Kryteria kwalifikacji
Kwalifikujący się pacjenci to osoby w wieku 16 lat lub starsze, które przechodzą lub zamierzają poddać się chemioterapii lub przeszczepieniu komórek macierzystych w celu leczenia raka hematologicznego i u których stwierdzono trombocytopenię lub wystąpiło takie (liczba płytek <50 × 109 na litr) przez co najmniej 5 dni. Kryterium wykluczenia był wcześniejszy epizod krwawienia stopnia 3 lub 4 wg WHO, epizod krwawienia stopnia 2 wg WHO podczas obecnego przyjęcia, dziedziczne zaburzenie hemostatyczne lub zakrzepowe, wymaganie terapeutyczne dawek leków przeciwzakrzepowych, rozpoznanie ostrej białaczki promielocytowej, znane Przeciwciała HLA lub wcześniej randomizacja w tej próbie.
Interwencja
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania albo profilaktycznych transfuzji płytek krwi, albo do braku profilaktyki, jeśli liczba płytek była mniejsza niż 10 x 109 na litr. W grupie profilaktycznej typowo dawka pojedynczej osoby dorosłej była podana w tym samym dniu, w którym zarejestrowano liczbę płytek mniejszą niż 10 x 109 na litr.6 Przypisana polityka leczenia była stosowana przez 30 dni po randomizacji, niezależnie od tego, czy pacjent był hospitalizowany lub ambulatoryjny.
W obu badanych grupach transfuzje płytek krwi były podawane terapeutycznie w celu wykrwawienia, podawane przed inwazyjnymi procedurami lub podawane według uznania lekarza (zapisano uzasadnienie). Terapeutyczne transfuzje płytek krwi w przypadku epizodów krwawienia stopnia 2. według WHO podano zgodnie ze standardową praktyką, a następnie, w razie potrzeby, przeprowadzono profilaktyczne transfuzje płytek krwi na protokół. Pacjenci, u których w trakcie badania wystąpił krwawienie stopnia 3. lub 4. według WHO, zostali poddani transfuzji płytek krwi według uznania lekarza; ci pacjenci nie byli już leczeni zgodnie z protokołem badania, ale ocena była kontynuowana przez 30 dni po randomizacji.
Rodzaj składnika płytkowego nie został określony. Wszystkie składniki płytek krwi zostały usunięte, płytki krwi zebrano za pomocą aferezy w około 80% przypadków, a powszechną praktyką szpitalną było przetoczenie płytek krwi, które były identyczne pod względem ABO i RhD
[hasła pokrewne: staler toruń, kryształki w moczu, dexadent ]

Tags: , ,

No Responses to “Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 2”

 1. Hightower Says:

  [..] Cytowany fragment: stomatolog Warszawa Żoliborz[...]

 2. Buckshot Says:

  Dreszcze bez gorączki

 3. Murmur Says:

  [..] Cytowany fragment: depilacja laserowa Poznań[...]

 4. Artur Says:

  Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki 

 5. Ada Says:

  Article marked with the noticed of: universal storm[...]

 6. Psycho Thinker Says:

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

Powiązane tematy z artykułem: dexadent kryształki w moczu staler toruń