Próba selekcji obrazowej i leczenia wewnątrznaczyniowego niedokrwiennego udaru mózgu

Czy obrazowanie mózgu może zidentyfikować pacjentów, którzy mogą odnieść największe korzyści z terapii ostrego udaru niedokrwiennego i czy trombektomia wewnątrznaczyniowa poprawia wyniki kliniczne u takich pacjentów, pozostaje niejasna. Metody
W tym badaniu losowo przydzieliliśmy pacjentów w ciągu 8 godzin od wystąpienia dużych naczyń, uderzeń przedniej cyrkulacji poddawanych mechanicznej embolektomii (Merci Retriever lub Penumbra System) lub otrzymywaliśmy stand...

Na wpół wypieczone - detaliczna promocja marihuany

Uderzającą cechą wprowadzenia zalegalizowanej na szczeblu państwowym sprzedaży detalicznej marihuany była ogromna popularność jadalnych produktów marihuany. Brownie z marihuany od dawna stanowią podstawowy rodzaj kawiarni z konopiami indyjskimi w Niderlandach, ale nowe produkty są zupełnie inne. Są umiejętnie produkowane i pakowane, aby ściśle naśladować popularne cukierki i inne słodycze (patrz zdjęcie). Produkty te można teraz legalnie kupić w czterech stanach; sklep...

Niefarmakalna strategia transfuzji płytek krwi w przypadku nowotworów hematologicznych AD 9

Wystąpił duży spadek transfuzji płytek krwi u pacjentów w grupie bez profilaktyki, w porównaniu z tymi w grupie profilaktycznej, oraz dowody na wyraźną różnicę w średniej liczbie płytek między dwiema grupami. Algorytm komputerowy stosowany do przypisywania stopni krwawienia WHO został zwalidowany za pomocą porównania z ręcznymi metodami oceniania (patrz Dodatek Uzupełniający) .14 Częstość zarejestrowanego krwawienia może się znacznie różnić w badaniach, 10 i pote...

Porównanie lorazepamu, diazepamu i placebo w leczeniu stanu pozaszpitalnego Epilepticus czesc 4

W obrazie rentgenowskim układ beleczek jest jakby wytarty gumą; w środku jamy widzi się niekiedy mały, martwak lub bezpostaciowe, pokruszone masy serowate na przemian z miejscami uwapnionymi nadmiernie. W tym okresie należy przede wszystkim stosować zabiegi ortopedyczne, których zadaniem jest odbarczenie i unieruchomienie chorego odcinka kręgosłupa, oraz zapobiegać dalszemu zapadaniu się kręgów. Mamy do wyboru: płaskie ułożenie na grzbiecie na twardym łożu, lec...

Najnowsze zdjęcia w galerii gabinet-ginekologiczny.edu:

331#dexadent , #symglic , #konflikt udowo panewkowy , #przychodzi facet do lekarza cda , #operacja plastyczna uszu , #ketrel lek , #kryształy kwasu moczowego w moczu , #bellapan , #przychodnia cepelek koszykowa , #nerwica natręctw myślowych ,