Indyjskie aspiracje do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego czesc 4

Może powstać wiele modeli finansowania opieki zdrowotnej, publiczno-prywatna mieszanka świadczenia usług oraz nacisk na opiekę podstawową i sprawiedliwość zdrowotną. Różnorodność Indii będzie nadal manifestować się w regionalnych systemach opieki zdrowotnej przez kilka lat. Ciąża i poród
23-letnia kobieta jest w ciąży.
Pani Poonam mieszka na wsi Uttar Pradesh, gdzie wskaźnik śmiertelności matek wynosi 292 na 100 000 żywych urodzeń (w porównaniu z 66 w Kerali - wyniki zdrowotne ciąży różnią się znacznie w poszczególnych stanach Indii). Podobnie jak wiele osób w jej stanie, jest...

Randomizowana próba glutaminy i przeciwutleniaczy u chorych krytycznie chorych AD 4

W szczególności kwartyle na czas wentylacji mechanicznej oraz na OIOM i pobyty w szpitalu zostały oszacowane za pomocą analizy Kaplana-Meiera, w której dane dotyczące pacjentów, którzy zmarli przed (lub w ciągu 24 godzin po), którzy doszli do tych zdarzeń związanych z rozładowaniem lub przerwaniem leczenia, zostały poddane cenzurze po koniec obserwacji (po wszystkich czasach zdarzeń); śmierć była w ten sposób traktowana jako wydarzenie, które wykluczało możliwość rozładowania lub przerwania wentylacji mechanicznej. Podajemy również zmienne dotyczące długości pobytu ze śmiercią traktowaną jako ...

Tkankowy aktywator plazminogenu do ostrego udaru niedokrwiennego cd

Indeks Barthela9 to wiarygodna i miarodajna miara zdolności do wykonywania codziennych czynności, takich jak jedzenie, kąpiel, spacery i korzystanie z toalety. Pacjenci zdolni do wykonywania wszystkich czynności z całkowitą niezależnością otrzymują 100 punktów. Indeks Barthel został wykorzystany do oceny wyniku u pacjentów po udarze mózgu. Zmodyfikowana skala Rankina 11 jest uproszczoną ogólną oceną funkcji, w której wynik 0 wskazuje na brak objawów i ocenę 5, poważne upośledzenie. Skala wyniku Glasgow12 jest ogólną oceną funkcji, w której wynik wskazuje na dobry powrót do zdrowia; wynik 2, umiarko...

Nosnosc sciany

Smith, pracownik sektora publicznego z dochodem klasy średniej, jest rodzajem pacjenta, dla którego zaprojektowano i działa najlepiej kanadyjski system publiczny. Kiedy upada z bólem w klatce piersiowej, jego żona dzwoni pod numer 911 (numer alarmowy), wysyła karetkę pogotowia, a pana Smitha zabiera się do najbliższej izby przyjęć. Wszystkie jego testy diagnostyczne, takie jak angiografia, interwencje takie jak stentowanie, rehabilitacja wewnątrzszpitalna i leki stosowane w szpitalach są w pełni finansowane przez państwo, podobnie jak wszystkie kolejne wizyty kontrolne i ambulatoryjne oraz konsultacje. Gdyby Pa...

Najnowsze zdjęcia w galerii gabinet-ginekologiczny.edu:

331#ból kości ogonowej podczas siedzenia , #dexadent , #symglic , #konflikt udowo panewkowy , #przychodzi facet do lekarza cda , #operacja plastyczna uszu , #ketrel lek , #kryształy kwasu moczowego w moczu , #bellapan , #przychodnia cepelek koszykowa ,