Medyczne lekcje medyczne marihuany - implikacje dla detalicznej marihuany w Kolorado

W 2000 r. Mieszkańcy Kolorado głosowali za legalizacją używania marihuany w stanach medycznych, takich jak jaskra, HIV-AIDS, rak, drgawki i silny ból. W latach 2000-2009 marihuana medyczna była dostępna w Kolorado tylko z roślin uprawianych w niekomercyjnych, domowych warunkach, a liczba użytkowników medycznych lub rejestrujących pozostawała stosunkowo niewielka. Jednak w 2010 roku zmieniono prawo stanowe, aby umożliwić komercyjną produkcję i dystrybucję marihuany medycznej. Liczba rejestrujących (zarówno dorosłych, jak i dzieci) gwałtownie wzrosła - z 4819 w grudniu 2008 r. Do 115.467 w grud...

Wstrzykiwanie domięśniowe indygokarminu

Ponieważ wstrzykiwanie domięśniowe indygokarminu sprawia bóle i jego wydzielanie następuje dość późno, lepiej stosować wstrzykiwanie dożylnie. Mocz, zabarwiony niebiesko, zaczyna wypływać z moczowodu już po 2-5 minutach. Wydzielanie opóźnione przemawia za upośledzeniem czynności nerki. Dla uniknięcia zatrucia (nudności, bóle głowy, sinica twarzy itd.), zresztą szybko przemijającego, nie należy przekraczać dawki 0,01-0,02 substancji barwnika rozpuszczonej w 5 ml wody przekroplonej. Próba indygokarminowa, świadcząc o stanie czynnościowym nerki, nie pozwala jeszcze wnosić o jej stanie anatomicznym,...

Randomizowana próba glutaminy i przeciwutleniaczy u chorych krytycznie chorych AD 4

W szczególności kwartyle na czas wentylacji mechanicznej oraz na OIOM i pobyty w szpitalu zostały oszacowane za pomocą analizy Kaplana-Meiera, w której dane dotyczące pacjentów, którzy zmarli przed (lub w ciągu 24 godzin po), którzy doszli do tych zdarzeń związanych z rozładowaniem lub przerwaniem leczenia, zostały poddane cenzurze po koniec obserwacji (po wszystkich czasach zdarzeń); śmierć była w ten sposób traktowana jako wydarzenie, które wykluczało możliwość rozładowania lub przerwania wentylacji mechanicznej. Podajemy również zmienne dotyczące długości pobytu ze śmiercią traktowaną jako...

Zdarzenia niepożądanych leków w opiece ambulatoryjnej

Skuteczność transfuzji płytek krwi w celu zapobiegania krwawieniom u pacjentów z nowotworami hematologicznymi pozostaje niejasna. W tej próbie oceniano, czy polityka nieudzielania profilaktycznych transfuzji płytek krwi była równie skuteczna i bezpieczna jak polityka profilaktyki. Metody
Przeprowadziliśmy to randomizowane, otwarte badanie antynaczyniowe w 14 ośrodkach w Wielkiej Brytanii i Australii. Pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania lub nie przyjmowania, profilaktycznych transfuzji płytek krwi, gdy rano liczba płytek była mniejsza niż 10 x 109 na litr. Uprawnieni pacjenci to ...

Najnowsze zdjęcia w galerii gabinet-ginekologiczny.edu:

331#lorinden n , #pasma sluzu w moczu , #kryształki w moczu , #ból kości ogonowej podczas siedzenia , #dexadent , #symglic , #konflikt udowo panewkowy , #przychodzi facet do lekarza cda , #operacja plastyczna uszu , #ketrel lek ,