gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Komplikacje behawioralne w chorobie Alzheimera

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ta ambitna książka obejmuje różnorodny zestaw tematów, począwszy od biochemicznych korelatów aberracji behawioralnych w chorobie Alzheimera, po interwencje psychospołeczne i opiekę długoterminową w demencji krańcowej. Zacznę od stwierdzenia, że moje uprzedzenia jako psychiatry geriatrycznego są takie, że poznawcze i behawioralne powikłania choroby Alzheimera są nierozerwalnie związane; są to tylko różne objawy kliniczne tego samego procesu biologicznego. Dlatego jestem sceptyczny wobec wszelkich prób traktowania behawioralnych przejawów tego zaburzenia w odróżnieniu od bardziej powszechnie uznawanych cech poznawczych. Bez względu na moje nastawienie, książka ta jest bardzo czytelnym, spójnym opisem nowych wydarzeń w dziedzinie, w której do niedawna anegdotyczne raporty były głównym źródłem informacji naukowej. Książka składa się z 4 sekcji obejmujących 14 rozdziałów. Wszyscy autorzy to geriatrzy psychiatrzy ze znacznym doświadczeniem w klinicznych i neurobiologicznych aspektach choroby Alzheimera. Książka rozpoczyna się ciekawą przedmową Trey Sunderland i kontynuuje z silną sekcją na temat fenomenologii zaburzeń zachowania w chorobie Alzheimera. Wszystkie trzy rozdziały w tej sekcji są dobrze napisane. Rozdział na temat depresji, autorstwa Blaine a Greenwalda, wyróżnia się jasnością, interesującymi studiami przypadku i wyrafinowaną dyskusją. Druga część opisuje medyczne i ilościowe aspekty symptomów behawioralnych i łączy zaburzenia medyczne, zmiany neurochemiczne i zaburzenia behawioralne. W zwięzłym rozdziale na temat delirium elegancko podsumowuje stan wiedzy na ten temat. Trzecia część zawiera pięć rozdziałów dotyczących strategii zarządzania zmianami behawioralnymi w chorobie Alzheimera. Mam pewne zastrzeżenia dotyczące tej sekcji. Rozdziały dotyczące leków neuroleptycznych i benzodiazepin w zarządzaniu behawioralnym są dokładne i dostarczają użytecznych informacji. Rozdziały dotyczące leczenia depresji w chorobie Alzheimera i stosowania leków nieneuroleptycznych w leczeniu behawioralnym nie mają jednak wystarczającej ilości materiału, aby można było samodzielnie. Chociaż problem ten może odzwierciedlać niedostateczność rygorystycznych, kontrolowanych badań w tej dziedzinie, w tym momencie należało zachować uznanie redakcyjne. Na przykład leczenie depresji w chorobie Alzheimera można łatwo włączyć do wcześniejszego rozdziału dotyczącego klinicznych aspektów depresji w chorobie Alzheimera. Taki układ sprawiłby, że wszystkie rozdziały byłyby mniej więcej porównywalne. Ostatnia część poświęcona jest psychospołecznym aspektom choroby Alzheimera i obejmuje tak ważne kwestie, jak stres związany z opiekunami i długotrwały pobyt. Tematy te są istotne dla opieki nad chorymi na chorobę Alzheimera, ale często są ignorowane lub opisywane w niewystarczających szczegółach w standardowych podręcznikach opisujących zaburzenie.
Ogólnie rzecz biorąc, jestem pod wrażeniem tej książki, która ma kilka mocnych rozdziałów z aktualnymi, czytelnymi dyskusjami i interesującymi winietami, chociaż niektóre z rozdziałów mogły być zorganizowane inaczej. Ta zwięzła książka na temat choroby Alzheimera będzie przydatna dla klinicznych neuronaukowców i innych podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, zainteresowanych złożonymi zaburzeniami zachowania powszechnie obserwowanymi w tym wyniszczającym zaburzeniu neuropsychiatrycznym br /> Anand Kumar, MD
University of Pennsylvania School of Medicine, Filadelfia, PA 19104

[hasła pokrewne: symglic, lysoformin 3000, ból kości ogonowej podczas siedzenia ]

Tags: , ,

No Responses to “Komplikacje behawioralne w chorobie Alzheimera”

 1. Breadmaker Says:

  Profilakyka wlasnie ! 

 2. Franciszek Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: operacja laparoskopowa[...]

 3. Artur Says:

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

 4. Sebastian Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Usługi pielęgniarskie w domu warszawa[...]

 5. Bartosz Says:

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

Powiązane tematy z artykułem: ból kości ogonowej podczas siedzenia lysoformin 3000 symglic