gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Indyjskie aspiracje do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Jak ocenia się system opieki zdrowotnej, który przyciąga turystykę medyczną za wysoką jakość i niskokosztową zaawansowaną opiekę zdrowotną, mimo że pozostaje w tyle za wieloma krajami rozwijającymi się pod względem kluczowych wskaźników zdrowotnych. Co możemy zrobić z kraju, który stał się globalną apteką za niezliczoną liczbę tanich leków, ale pozwala 63 milionom ludzi zatonąć w ubóstwie każdego roku w wyniku nieosiągalnych kosztów opieki zdrowotnej. System opieki zdrowotnej w Indiach stał się zbiorem takich paradoksów, ze względu na krnąbrny rozwój, odkąd kraj stał się niepodległym w 1947 r. Utworzony przez połączenie obszarów dawniej pod rządami brytyjskimi z kilkoma książętami, Indie przyjęły konstytucję w 1950 r., Która wyznaczyła nowo wyznaczone państwa główną odpowiedzialność w przypadku świadczenia usług zdrowotnych, przy jednoczesnym zobowiązaniu rządu centralnego do opracowania krajowych programów zdrowotnych. Różnice między państwami w zakresie rozwoju gospodarczego, warunków społecznych i zarządzania politycznego doprowadziły do dużych różnic w jakości usług i zdrowia populacji.
Indie początkowo przyjęły model opieki zdrowotnej w sektorze publicznym, w którym większość usług miała być świadczona bezpłatnie dla wszystkich ludzi. Kolejne ramy polityki kładły nacisk na podstawową opiekę zdrowotną na obszarach wiejskich. Obecność sektora prywatnego była początkowo ograniczona do indywidualnych praktyków i kilku szpitali prowadzących charytatywną działalność. Struktura piramidalna łączyła główne ośrodki zdrowia ze szpitalami rejonowymi (opieka dodatkowa) i szpitalami medycznymi zarządzanymi przez rząd (opieka trzeciorzędowa). Do niedawna krajowe programy zdrowotne koncentrowały się na zdrowiu matki i dziecka, chorobach zakaźnych i planowaniu rodziny.
Przez dziesięciolecia planiści ekonomiczni uważali wydatki na opiekę zdrowotną za finansowe nieproduktywne wydatki społeczne, a poziom finansowania publicznego był niski. Słabe zasoby usług publicznych nie zaspokajają potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji. Pojawienie się chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów, cukrzycy, przewlekłych chorób układu oddechowego i chorób psychicznych jako głównych wyzwań dla zdrowia publicznego, a także niedokończony program chorób zakaźnych, obejmujący obecnie HIV-AIDS, podkreślił, że systemy opieki zdrowotnej są poza ich możliwościami.
Wybrane cechy systemu opieki zdrowotnej i wyniki zdrowotne w Indiach. Zdolność systemów opieki zdrowotnej sektora publicznego do reagowania na rosnące potrzeby zdrowotne słabła, a wydajność zmniejszała się, sektor prywatny rósł. Początkowo małe prywatne kliniki mnożyły się, ale po otworzeniu się indyjskiej gospodarki we wczesnych latach 90. XX w. Zaczęły powstawać duże sieci szpitali korporacyjnych. Obecnie sektor prywatny zapewnia blisko 80% opieki ambulatoryjnej i 60% opieki szpitalnej1. Ze względu na swoją miejską koncentrację i brak zaangażowania w opiekę podstawowej opieki zdrowotnej, udogodnienia te nie zapewniają podstawowej opieki zdrowotnej dużym grupom ludności wiejskiej. lub ubogich mieszkańców miast (patrz tabela i opisy przypadków, aby porównać ten kraj z innymi, zobacz interaktywną grafikę). Choć skromny według międzynarodowych standardów, koszty opieki zdrowotnej w sektorze prywatnym są niedostępne dla większości Indian.
Przy słabym systemie regulacyjnym, który nie ustanawia i nie egzekwuje standardów jakości i kosztów, niektórzy pacjenci otrzymują niewystarczającą, niewłaściwą lub nieetyczną opiekę. Prywatnie zakupione lub oferowane przez pracodawcę ubezpieczenie zdrowotne jest dostępne tylko dla niewielkiej części populacji, ponieważ 93% siły roboczej stanowią osoby pracujące na własny rachunek lub zakontraktowani, a poziom ubóstwa jest wysoki
[hasła pokrewne: konflikt udowo panewkowy, boraks apteka, konflikt udowo panewkowy Śródmieście ]

Tags: , ,

No Responses to “Indyjskie aspiracje do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”

  1. Helena Says:

    Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu

  2. Marshmallow Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: masaż[...]

  3. Nicola Says:

    coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

Powiązane tematy z artykułem: boraks apteka dexadent konflikt udowo panewkowy