gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Indyjskie aspiracje do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Nowy rząd krajowy, który obiecał narodowe ubezpieczenie zdrowotne , opublikował projekt krajowej polityki zdrowotnej (NHP) w styczniu 2015 r.1 Nowa polityka wyraźnie odnosi się do wprowadzenia prawa do zdrowia poprzez ustawodawstwo parlamentarne, ale pozwala państwom decydować, na jakie usługi powinno się tłumaczyć to prawo. Rząd centralny niedawno zgodził się zwiększyć udział państw w dochodach z podatków centralnych z 32% do 42%, jednocześnie przekazując państwom odpowiedzialność za finansowanie i wdrażając systemy opieki społecznej. Państwa będą teraz miały większą swobodę w projektowaniu i realizacji programów zdrowotnych.
NHP, która stanowi szeroki plan reform systemu opieki zdrowotnej, wzywa do wzmocnienia usług podstawowej opieki zdrowotnej w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad kilkoma chorobami (w tym chorobami niezakaźnymi), w przeciwieństwie do obecnego modelu, który obejmuje tylko 20% podstawowych potrzeb zdrowotnych w zakresie opieki. Miejskie usługi podstawowej opieki medycznej również byłyby przedmiotem uwagi. Zapewnienie ciągłości opieki będzie zapewnione poprzez powiązania z zakładami opieki drugo- i trzeciorzędnej. Zarówno dostawcy z sektora publicznego, jak i prywatnego będą zaangażowani w dostarczanie pakietu usług, który byłby opłacany przez finansowane przez rząd systemy ubezpieczeń zdrowotnych. NHP nie została jeszcze przyjęta, a nawet kiedy odsłonięta zostanie ostateczna wersja, będzie potrzebować zdecydowanego politycznego zaangażowania ze strony rządów państwowych, aby stać się czymś więcej niż deklaracją aspiracyjną.
Główną przeszkodą w świadczeniu usług jest poważny niedobór wykwalifikowanego personelu medycznego. Chociaż istnieją 398 indyjskich college ów medycznych z rocznym spożyciem 52 000 studentów, istnieją braki zarówno lekarzy ogólnych, jak i specjalistów, które są pogarszane przez miejską koncentrację i emigrację. Niedobory pielęgniarek i pokrewnych pracowników służby zdrowia są jeszcze bardziej dotkliwe. Poza planowaniem produkcji większej liczby pracowników służby zdrowia za pośrednictwem nowych instytucji szkoleniowych, rząd Indii proponuje wykorzystywanie sprzymierzonych pracowników służby zdrowia i pracowników służby zdrowia, wspomaganych przez nową technologię informacyjną, w celu świadczenia podstawowych usług opiekuńczych. Pojawienie się technologii, takich jak Swasthya Slate, 3, które przeprowadza testy diagnostyczne w punkcie opieki, może pomóc w przekształceniu dostarczania i monitorowania opieki podstawowej.
Tradycyjne, niealopatyczne podejście do medycyny zostanie wzmocnione w ramach nowej polityki, która będzie opierała się na ich nacisku na zdrowy styl życia, dostępność na obszarach wiejskich i niskie koszty. Plan stworzenia środkowo-podopiecznych pracowników opieki zdrowotnej podstawowej opieki zdrowotnej, któremu przeciwstawia się wielu lekarzy alopatycznych, zostanie prawdopodobnie wdrożony w stanach z ciężkimi niedoborami dla lekarzy. Jeśli, zgodnie z obietnicą, rząd centralny sfinansuje niezbędne leki i podstawową diagnostykę w placówkach publicznych oraz promuje dostęp do niedrogich leków generycznych, znacznie zmniejszy obciążenia finansowe ubogich.
Wdrożenie powszechnej opieki zdrowotnej będzie wymagało zwiększenia finansowania publicznego, ale natychmiastowe podwyżki mogą zostać zablokowane przez strategie priorytetowe dotyczące zmniejszenia deficytu. Zdrowie może być jednak umieszczone w widocznym miejscu w innych, dobrze finansowanych projektach rządowych, takich jak misja Czyste Indie , koncentrująca się na higienie i zmniejszaniu zanieczyszczenia powietrza, oraz na projekcie inteligentnych miast, który wdraża technologie informacyjne w zakresie rozwoju miast i świadczenia usług. .4,5 Niemniej jednak, może upłynąć wiele lat, zanim właściwy zestaw woli politycznej, zasobów finansowych i systemu opieki zdrowotnej spełni pełną obietnicę powszechnej opieki zdrowotnej.
Wraz ze wzrostem regionalnej autonomii w zakresie wydatków sektora społecznego, indyjskie państwa z wizjonerskim przywództwem i dobrym rządzeniem mogą podejmować inicjatywy transformacyjne, ale inne pozostaną w tyle, a dysproporcje zdrowotne prawdopodobnie wzrosną.
[hasła pokrewne: ból kości ogonowej podczas siedzenia, ketrel lek, dexadent ]

Tags: , ,

No Responses to “Indyjskie aspiracje do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego cd”

 1. Krzysztof Says:

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 2. Urszula Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: spalanie tłuszczu[...]

 3. Sara Says:

  czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

 4. Old Orange Eyes Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu drzwi chłodnicze[...]

 5. Shooter Says:

  Byłam już u dwóch dermatologów

Powiązane tematy z artykułem: ból kości ogonowej podczas siedzenia dexadent ketrel lek